سفارش تبلیغ
صبا

اقدام پژوهی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

درس پژوهی ریاضی چهارم خواص مستطیل

 

درس پژوهی ریاضی چهارم خواص مستطیل


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:درس پژوهی ریاضی چهارم خواص مستطیل

در این فایل درس پژوهی آماده کلاس چهارم ابتدایی خواص مستطیل به صورت کامل با گزارش دقیق تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم.


معرفی :
درس پژوهی ریاضی چهارم خواص مستطیل - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
هدف کلی
هدف جزئی
هدف رفتاری
ارزشیابی ورودی
ارائه درس
ارزشیابی تکوینی
ارزشیابی پایانی
ارائه تکلیف
تکالیف خلاقانه
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس

لینک دانلود:«

درس پژوهی ریاضی چهارم خواص مستطیل


درس پژوهی ریاضی چهارم خواص مستطیل