سفارش تبلیغ
صبا

اقدام پژوهی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

مقاله مدگرایی

    نظر
 تعداد صفحات: 24     کد محصول :159      حجم فایل:411,68 KB      نوع فایل :pdf این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

مد و مدگرایی پدیده ای است که کمابیش در میان همه‏ى اقشار جامعه وجود دارد، اما دراین میان، جوانان و نوجوانان بیش از دیگران به «مد» اهمیت می دهند و «مدگرا» هستند. امروزه جوانان با گسترش وسایل ارتباط جمعی و فناوری های جدید رایانه ای، ارتباطات گسترده ای با جوامع و فرهنگ های گوناگون یافته اند و موقعیت آنها در شناخت و فهم ارزش ها، باورها و انتخاب هنجارهای مطلوب، پیچیده تر و مشکل تر شده است و چه بسا زمینه های موجود، باعث شده تا جوانان و نوجوانان به رفتارها و هنجارهای متضاد با ارزش های جامعه‏ى خویش رو آورند

مدگرایی


لینک دانلود:

مقاله مدگرایی

مقاله مدگرایی