سفارش تبلیغ
صبا
هر فریب خورده را سرزنش نتوان کرد . [نهج البلاغه]