سفارش تبلیغ
صبا
با خاموش بودن بسیار ، وقار پدیدار شود و با دادن داد دوستان فراوان گردند و با بخشش بزرگى قدر آشکار گردد و با فروتنى نعمت تمام و پایدار ، و با تحمل رنجها سرورى به دست آید و به عدالت کردن دشمن از پا در آید . و با بردبارى برابر بى خرد ، یاران بسیار یابد . [نهج البلاغه]

مقاله آزمونهـای روانـی

ارسال‌کننده : ali در : 96/4/3 11:1 صبح

فایل ورد قابل ویرایش

یکی از هدفهای عمدة هر علم ، اندازه گیری پدیده های مورد نظر و دادن جنبة کمی به آنهاست. وقتی پدیده ای را با اعداد و ارقام نشان می دهیم براحتی می توانیم آن را طبقه بندی و قوانین دربارة آنها وضع کنیم.هر علم روان شناسی، مجموعه شیوه هایی که به ما کمک می کند تا ویژگیهای روانی اسنان را از حالت کیفی به حالت کمی درآوریم.اصطلاحاً «روش روان سنجی» نامیده می شود. روان سنجی، در معنای وسیع کلمه، یعنی استفاده از روش آزمایش. اما در معنای محدود کلمه یعنی بهره گیری از آزمونهای روانی برای اندازه گیری توانائیهای ذهنی.

تعریف آزمون روانی :لینک انلود:

مقاله آزمونهـای روانـیمقاله آزمونهـای روانـی

 
کلمات کلیدی : ,آزمونهای روانی,آزمونهای روانی حمزه گنجی,آزمونهای روانی هادی بهرامی,آزمونهای روانی کودکان,آزمونهای روانی دکتر گنجی,آزمون

دانلود مقاله آزمونهای روانی

ارسال‌کننده : ali در : 96/4/3 10:59 صبح

فایل ورد قابل ویرایش

 

آزمونهای روانی :

تعریف آزمون :آزمون روانی عبارت است از موقعیت معین و مشخص که به عنوان یک محرک به منظور ایجاد رفتاری خاص در آزمودنی به کار میرود . آزمون یک وسیله عینی یا استاندارد و میزان شده که باری اندازه گیری رفتالرهای معین فرد به کار می رود .

انواع آزمون:

1 - آزمون نوشتاری که طی آن شخص به مجموعه ای از سوالهای مختلف کتباً پاسخ می دهد.

2 - آزمون های ابزاری یا مهارت که در آن شخص ابزار یا آلات مشخص را مرتب می کند یا کار های دستی از آن خواسته شده را انجام می دهد .

 


لینک دانلود:


 

 
کلمات کلیدی : ,آزمونهای روانی,آزمونهای روانی حمزه گنجی,آزمونهای روانی هادی بهرامی,آزمونهای روانی کودکان,آزمونهای روانی دکتر گنجی,آزمون