هرگاه بنده خالصانه توبه کند، خداوند او را دوست بدارد و گناهانش را در دنیا و آخرت بر او بپوشاند . [امام صادق علیه السلام]

دانلود پرسشنامه ابزار سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

ارسال‌کننده : ali در : 96/4/1 4:32 عصر

 

این پرسشنامه بومی و استانداردی که در اختیار دارید برای اندازه گیری ویژگی های شخصیتی کارآفرینی طراحی شده است. به طور یقین پاسخ های دقیق جنابعالی در تکمیل پرسشنامه، امتیازهای دقیقی را که بیانگر نیمرخ کارآفرینی شماست، به دست می دهد.توضیحات : این پرسشنامه حاوی 95 سوال است که 8 ویژگی شخصیتی کارآفرینانه را در افراد پاسخ دهنده مورد ارزیابی قرار می دهد. ویژگی های هشتگانه کارآفرینان که در پرسشنامه مذکور سنجیده می شوند عبارتند از:

 


لینک دانلوا:

دانلود پرسشنامه ابزار سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان


دانلود پرسشنامه ابزار سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

 
کلمات کلیدی : ,ابزار سنجش فشار بخار,ابزار سنجش,ابزار سنجش در جدول,ابزار سنجش خانواده,ابزار سنجش البرز نوین,ابزار سنجش اضطراب,ابزار سنج

دانلود پرسشنامه ابزار سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

ارسال‌کننده : ali در : 96/4/1 4:32 عصر

 

این پرسشنامه بومی و استانداردی که در اختیار دارید برای اندازه گیری ویژگی های شخصیتی کارآفرینی طراحی شده است. به طور یقین پاسخ های دقیق جنابعالی در تکمیل پرسشنامه، امتیازهای دقیقی را که بیانگر نیمرخ کارآفرینی شماست، به دست می دهد.توضیحات : این پرسشنامه حاوی 95 سوال است که 8 ویژگی شخصیتی کارآفرینانه را در افراد پاسخ دهنده مورد ارزیابی قرار می دهد. ویژگی های هشتگانه کارآفرینان که در پرسشنامه مذکور سنجیده می شوند عبارتند از:

 


لینک دانلوا:

دانلود پرسشنامه ابزار سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان


دانلود پرسشنامه ابزار سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

 
کلمات کلیدی : ,ابزار سنجش فشار بخار,ابزار سنجش,ابزار سنجش در جدول,ابزار سنجش خانواده,ابزار سنجش البرز نوین,ابزار سنجش اضطراب,ابزار سنج