سفارش تبلیغ
صبا
آنکه در خردسالی بپرسد، در بزرگسالی پاسخ دهد . [امام علی علیه السلام]

دانلود مقاله بررسی ازدواج در ادیان مختلف از دیدگاه انسان شناسی

ارسال‌کننده : ali در : 96/4/2 4:38 عصر

بی شک ازدواج و میل به زناشویی زن و مرد از غرایز اولیه نوع بشر است و هر انسانی به صـورت طبیعی علاقه مند به ازدواج وتولید مثل می باشد، به تعبیر دیگر، هر انسانی در صدد است کـه از طـریق تولید مثل، حیات موقت و پایان­پذیر خویش را از طریق بقای فرزند دایمی سازد، در عـیـن حال ، چگونگی بقای نسل نیز برای وی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. ازدواج به عنوان مبنای شکل گیری نهاد خانواده ، مناسک گذر افراد از جوانی به بزرگسالی و مهمترین واقعه در زندگی فرد ، بطور کلی هم از نظر فرد ، هم از دیدگاه زیستی و هم از منظر اجتماعی هیچ نهادی نیست که همانند آن جهانی و از نظر غایت ثابت و پایدار باشد. از اینرو هیچ نهادی نیز همانند آن تحت تاثیر دگرگونی های اجتماعی قرار نمی گیرد.  همچنین یکی از سنت های پسندیده در نزد خداوند سنت ازدواج است؛ یعنی پیوند زناشویی بین دو نفر زن و مرد که در آن نوعی امر معنوی و الهی نهفته است. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد. در میان تمامی اقوام و ملت­ها و مذاهب نیز ازدواج به عنوان یک امر معنوی و اخلاقی مطرح است، همه مذاهب سنت ازدواج را به گونه خاصی در میان قوم خود دارا می­باشند، همانطور که پیامبر اسلام(ص) نیز در این رابطه فرموده اند: "برای هر قومی نکاحی است" ولیکن هر کشور با توجه به مسائل فرهنگی خود در ارتباط با مراسم ازدواج آداب و سنن ویژه ای دارد. در این تحقیق کوشیده شده این تفاوتهای فرهنگی در مقوله ازدواج با توجه به ادیان مختلف از دیدگاه مردم شناسی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

 


لینک دانلود:


دانلود مقاله بررسی ازدواج در ادیان مختلف از دیدگاه انسان شناسیدانلود مقاله بررسی ازدواج در ادیان مختلف از دیدگاه انسان شناسی

 
کلمات کلیدی : ,انسان شناسی,انسان شناسی و فرهنگ,انسان شناسی در اسلام,انسان شناسی فرهنگی,انسان شناسی چیست,انسان شناسی دینی,انسان شناسی ا

دانلود مقاله بررسی ازدواج در ادیان مختلف از دیدگاه انسان شناسی

ارسال‌کننده : ali در : 96/4/2 4:38 عصر

بی شک ازدواج و میل به زناشویی زن و مرد از غرایز اولیه نوع بشر است و هر انسانی به صـورت طبیعی علاقه مند به ازدواج وتولید مثل می باشد، به تعبیر دیگر، هر انسانی در صدد است کـه از طـریق تولید مثل، حیات موقت و پایان­پذیر خویش را از طریق بقای فرزند دایمی سازد، در عـیـن حال ، چگونگی بقای نسل نیز برای وی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. ازدواج به عنوان مبنای شکل گیری نهاد خانواده ، مناسک گذر افراد از جوانی به بزرگسالی و مهمترین واقعه در زندگی فرد ، بطور کلی هم از نظر فرد ، هم از دیدگاه زیستی و هم از منظر اجتماعی هیچ نهادی نیست که همانند آن جهانی و از نظر غایت ثابت و پایدار باشد. از اینرو هیچ نهادی نیز همانند آن تحت تاثیر دگرگونی های اجتماعی قرار نمی گیرد.  همچنین یکی از سنت های پسندیده در نزد خداوند سنت ازدواج است؛ یعنی پیوند زناشویی بین دو نفر زن و مرد که در آن نوعی امر معنوی و الهی نهفته است. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد. در میان تمامی اقوام و ملت­ها و مذاهب نیز ازدواج به عنوان یک امر معنوی و اخلاقی مطرح است، همه مذاهب سنت ازدواج را به گونه خاصی در میان قوم خود دارا می­باشند، همانطور که پیامبر اسلام(ص) نیز در این رابطه فرموده اند: "برای هر قومی نکاحی است" ولیکن هر کشور با توجه به مسائل فرهنگی خود در ارتباط با مراسم ازدواج آداب و سنن ویژه ای دارد. در این تحقیق کوشیده شده این تفاوتهای فرهنگی در مقوله ازدواج با توجه به ادیان مختلف از دیدگاه مردم شناسی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

 


لینک دانلود:


دانلود مقاله بررسی ازدواج در ادیان مختلف از دیدگاه انسان شناسیدانلود مقاله بررسی ازدواج در ادیان مختلف از دیدگاه انسان شناسی

 
کلمات کلیدی : ,انسان شناسی,انسان شناسی و فرهنگ,انسان شناسی در اسلام,انسان شناسی فرهنگی,انسان شناسی چیست,انسان شناسی دینی,انسان شناسی ا