سفارش تبلیغ
صبا

اقدام پژوهی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

تجربیات مدون چگونه با تلفیق درس ریاضیات دوره ابتدایی با دروس دیگ

   تعداد صفحات: 39     کد محصول :5577      حجم فایل:24,6 KB      نوع فایل :rar 

 

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

تجربیات مدون چگونه با تلفیق درس ریاضیات دوره ابتدایی با دروس دیگر می توان این درس را برای دانش آموزان جذاب کرد

چکیده

انتزاعی بودن علم ریاضیات امکان احساس مفاهیمش را دشوار  و در نتیجه آموزش و یاد گیری آن را سخت کرده است به طوری که روش های آموزشی خاصی را می طلبد . روش های آموزشی در ابتدا باید حالت کاربردی داشته باشند  تا دانش آموزان دوره ی ابتدایی  بتوانند  توانایی لازم برای درک آن ها را در خود ایجاد نمایند.شیوه ی آموزش برای ریاضیات بخصوص در دوره ی ابتدایی باید با کشاندن دانش آموز به راه کشف و شهود، آماده ساختن او به پژوهش ،عادت دادن او به تفکر منطقی، تشویق او به پرسشگری و جستجو گری و با خلاق ساختن ذهن او همراه باشد و از آن جا که کاربردهای امروزی ریاضیات، از چار چوب موضوع های درسی این علم    عدد و شکل هندسی  ) پا  فراتر گذاشته است ، می توان مهارت های ذکر شده را  با نمونه های جدی  و آموزنده ای از کاربرد ریاضیات تلفیق کرد و بعد آن ها را به دانش آموزان یاد داد .

 

مقدمه:

      یکی ازعواملی که در فرایند های یاد گیری و درنتیجه در وضعیت آموزش ریاضی دردوره ی ابتدایی تاثیرمی گذارد ، روش های یاد دهی و یاد گیری این درس است . امروزه سرعت رشد علم هر ثانیه افزایش می یابد ، به همین جهت  ،  روش های آموزشی  متاثر از همین رشد و تحول تکنولوژی ،  همچنین تغییر سلایق ، نیاز ها  و  انتظارات دانش آموزان تغییر می کند  .  بنابراین در عصر امروز یک معلم  باید  روش های آموختن  و تجربه کردن را به دانش آموزان یاد  دهد   نه این که  به انتقال اطلاعات و روابط  بین خود  و آن ها بپردازد .  پس باید روشهای نوین و جدیدی بر این اساس پایه گذاری شود .  ریاضیات ، علمی با مفاهیم ذهنی و انتزاعی است ،  یعنی بسیاری از مفاهیم ریاضی ،  تصوّر اتی از اشیا هستند  ریاضیات ، علمی با مفاهیم ذهنی و انتزاعی است ،  یعنی بسیاری از مفاهیم ریاضی ،  تصوّر اتی از اشیا هستند  که ترجمان آن ها به همان صورت ذهنی در دنیای واقعی میسر نیست .  انتزاعی بودن علم ریاضیات امکان احساس مفاهیمش را دشوار  و در نتیجه آموزش و یاد گیری آن را سخت کرده است به طوری که روش های آموزشی خاصی را می طلبد . روش های آموزشی در ابتدا باید حالت کاربردی داشته باشند  تا دانش آموزان دوره ی ابتدایی  بتوانند  توانایی لازم برای درک آن ها را در خود ایجاد نمایند.  با توجه به بررسی ها می توان گفت که  وابستگی شدیدی بین روند های یاد گیری و روش های یاد دهی وجود دارد اما دقیقاً  نمی توان مشخص کرد که ریاضیات چگونه یاد گرفته می شود. چون یاد دهی –  یاد گیری یک علم نیستچون یاد دهی –  یاد گیری یک علم نیست ، معلم می تواند  روش های خاص خود را برای آموزش ریاضیات در دوره ی ابتدایی به کار ببرد . این روش ها باید  طوری برنامه ریزی و ابداع شوند که بتوان به وسیله ی آن ها تمام منابع درونی کودک در حال رشد را پرورش داد . به عبارت دیگر در آموزش ریاضی در این دوره ، باید از   روش هایی  بهره برد که توانایی ذهنی – ریاضی  دانش اموزان را تقویت کند ،  باعث رشد فکر و ایده در ذهن آنان شود و در نتیجه یاد گیری فعال ایجاد نماید .

شیوه ی آموزش برای ریاضیات بخصوص در دوره ی ابتدایی باید با کشاندن دانش آموز به راه کشف و شهود، آماده ساختن او به پژوهش ،عادت دادن او به تفکر منطقی، تشویق او به پرسشگری و جستجو گری و با خلاق ساختن ذهن او همراه باشد و از آن جا که کاربردهای امروزی ریاضیات، از چار چوب موضوع های درسی این علم    عدد و شکل هندسی  ) پا  فراتر گذاشته است ، می توان مهارت های ذکر شده را  با نمونه های جدی  و آموزنده ای از کاربرد ریاضیات تلفیق کرد و بعد آن ها را به دانش آموزان یاد داد .


لینک دانلود:

تجربیات مدون چگونه با تلفیق درس ریاضیات دوره ابتدایی با دروس دیگر می توان این درس را برای دانش آموزان جذاب کرد


تجربیات مدون چگونه با تلفیق درس ریاضیات دوره ابتدایی با دروس دیگر می توان این درس را برای دانش آموزان جذاب کردتجربیات مدون چگونه میتوانم انگیزه دانش آموزان را به درس ریاضی اف

 تعداد صفحات: 39     کد محصول :5573      حجم فایل:26,05 KB      نوع فایل :rar 

 

 

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

 

تجربیات مدون چگونه میتوانم انگیزه دانش آموزان را به درس ریاضی افزایش دهم

چکیده

اینجانب       ، دارای مدرک فوق دیپلم ادبیات ، با      سال سابقه خدمت در آموزش وپرورش در سال تحصیلی 92-91 بادانش آموزی به نام فاطمه تجری درمدرسه ابتدایی      آشنا شدم که این دانش آموزبه درس ریاضی گوش نمی دادوکتاب ودفترریاضی نداشت ودیربه مدرسه می آمدوانگیزه ای برای خواندن درس ریاضی نداشت وپس ازتحقیق ومشاهده وبررسی که توانستم بااستفاده ازروشهایی مانند1-صحبت باوالدین وآگاه ساختن ازاین مشکل دانش آموز2-دادن مسئولیت درکلاس ومدرسه 3-جابجایی کردن دانش آموزدرکلاس 4-تشویق به موقع 5-هدفمندکردن تکالیف خواسته شده ازدانش آموزان 6-تشویق انجام کارهای گروهی 7-مراجعه دانش آموز به مشاور مدرسه جهت راهنمایی آن8-متنوع کردن تدریس واستفاده ازروشهای نوین آموزشی9-بهادادن به دانش آموزدرکلاس ، او را به درس علاقمند کنم.

کلید واژگان : ریاضی – پایه دوم ابتدایی - انگیزه

مقدمه

یکی ازاهداف آفرینش انسان حیات است انسانهاباتوجه به زندگی می توانندبه اهداف خودبرسندودرجهت کمال گام بردارندو انسانها میتواننددرسایه علم ودانش به پیشرفتهای علمی وصنعتی برسندزندگی سالم به تنهایی بدست  نمی آیدمگراینکه انسان هابتوانند باتفکروهنربه  دنبال آن باشندیکی از استعدادهایی که خداوند درزندگی به هرانسانی داده هنرمی باشدهمه ما انسانها دارای استعدادهای مختلف می باشدکه فقط باشناخت ازخودمیتوانیم به این استعدادها برسیم که باتوجه به این استعدادهامی توانیم به شغل موردنظردست یابیم یکی ازشرایط زندگی سالم داشتن شغل متناسب باتواناییهاواستعدادهای انسان میباشدشغل خوب میتواندبه انسان روح تازه واعتمادبه نفس دهدودرجهت اهداف زندگی اثرمفیدداشته باشد

اهمیت وضرورت پژوهش

درجامعه امروزی بدست آوردن شغل متناسب باتواناییهاواستعدادهای انسانی کاردشواری میباشدانسانهابایدبابررسیهاوتحقیقات دراین زمینه بتوانندشغل ایده عالی خودرابدست آورندحقیقت موضوع دراین است که برخی انسانها دارای استعدادهای فنی بالقوه هستندوبرای رساندن این استعدادهابایدازتجربه واطلاعات دیگران استفاده نمایدتادرجهت انتخاب شغل فنی موردنظربه مطلوب واقعی برسد.

انتخاب شغل فرایندی مداومی است که درطول زندگی وبه موازات رشدعمومی ادامه میابد( شکل میگیرد)ودرسایه علایق دانش آموزان ودرزمان مناسب به انتخاب صحیح و واقع بینانه شغلی می انجامد.هدایت تحصیلی وشغلی به طورغیرمستقیم ازدوره پیش دبستانی آغازمیشود وادامه آن به طورجدی ودردوره ابتدایی وسپس به صورت واقع بینانه تری دردوره راهنمایی ومتوسطه موردتاکیدقرارمیگیرددراین دوره نقش اساسی درراهنمایی تحصیلی وشغلی دانش آموزان برعهده ی معلمان میباشد

 


لینک دانلود:

تجربیات مدون چگونه میتوانم انگیزه دانش آموزان را به درس ریاضی افزایش دهم


تجربیات مدون چگونه میتوانم انگیزه دانش آموزان را به درس ریاضی افزایش دهمتجربیات مدون تدریس دبیر ریاضی

عداد صفحات: 52     کد محصول :5547      حجم فایل:84 KB      نوع فایل :rar 

 

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

مقدمه

اینجانب فاطمه صحراگرد دارای مدرک ……….، مدت ….. سابقه خدمت در نظام مقدس آموزش و پرورش را دارم. تجارب حاضر مربوط به دبیر ریاضی آموزشگاه.............. می‌باشد که مدرسه تثبیتی من در سال 94 بود. منطقه جغرافیایی محل خدمتم در شهرستان قائن است. برای بررسی علل افت نمرات درس ریاضی دانش آموزان در دوره? راهنمایی باید به ابعاد گوناگون فردی اجتماعی این مسئله توجّه کرد: ریاضی درسی است که به درک و فهم عمیق مطالب و شناسایی همه جانبه موضوعهای مورد بحث نیاز دارد. مطالب ریاضی تنها با خواندن و حفظ کردن یاد گرفته نمی‌شوند، بلکه برای یادگیری پایدار باید موضوع مورد یادگیری  کاملاً شناخته شود. به علاوه روح تفحّص  و اکتشاف و بررسی علمی در دانش آموزان پرورش داده شود، زیرا چنانچه موضوعی را با یک بار بررسی کردن نتوانند به فهم کامل دست یابند، با روش‌های گوناگون بتوانند با سعی و کوشش شخصی به شناخت برسند و به عمق مطلب مورد یادگیری پی ببرند. برای همین کار به صرف وقت و انرژی زیادی از طرف یادگیرنده و صبر و حوصله و متانت بسیاری از طرف یاد دهنده نیاز است؛ پس باید مطالب در زمانهای مختلف به صورت مسائل گوناگون مرتبط با موضوع یادگیری تکرار و تمرین شود و به دانش آموزان فرصت داد تا روی موضوع و یا مسئله? مطرح شده فکر و یا تحقیق نمایند تا علاوه بر عادت نمودن به تفکر موجب یادگیری پایدار در آنان و بالاتر از آن سبب پرورش استعداد و خلّاقیت در دانش آموزان گردد. یک معلم ریاضی با بیان این که باید ریاضی را به شکل عملی و کاربردی به دانش آموزان آموخت، می‌گوید: هنگامی که دانش آموز کاربرد علم ریاضی را در زندگی خود درک کند به یادگیری آن علاقه بیشتری نشان خواهد داد. بنابراین معلم باید این درس را با شیوه مناسبی تدریس کند. وی می‌افزاید: رابطه ریاضی در درس‌های دیگر باید مشخص شود و به دانش آموزان آموخت که در بیشتر درس‌ها مانند علوم تجربی، جغرافیا، ورزش، حرفه و فن و هنر می‌توان از این علم بهره برد. وی خاطر نشان می‌کند: نباید ریاضی را فقط در اعداد و ارقام خلاصه کرد؛ به عنوان مثال هنگامی که به دانش آموزان مفهوم مساحت و محیط را آموزش می‌دهیم بهتر است آن را در حیاط مدرسه و با اندازه گیری به وسیله متر و به شکل کاربردی و عملی نشان دهیم. وی با اشاره به این که کلاس ریاضی باید از حالت خشک و سنتی خارج و کار گروهی و یادگیری مشارکتی تقویت شود می‌افزاید: اگر دانش آموزان خودشان به قانون ریاضی برسند و آن را کشف کنند، یادگیری‌شان عمیق تر می‌شود، بنابراین بهتر است معلم بیشتر به شکل یک راهنما در کنار دانش آموزان باشد، نه این که فقط به عنوان متکلم وحده در مقابل آن‌ها قرار بگیرد. وی اظهار می‌دارد: دانش آموزان به دلیل هم سن و سال بودن، زبان یکدیگر را بهتر می‌فهمند و معلم ریاضی باید از دانش آموزان قوی تر که مطلب را زودتر فرا گرفته‌اند برای ارائه مطلب به دانش آموزان دیگر کمک بگیرد.

همچنین معلمان می‌توانند از دانش آموزان داوطلب بخواهند که یکی ازدرس های ریاضی را به صورت کنفرانس توضیح دهد و او را به روش‌های گوناگون تشویق کنند آن وقت معلمان می‌توانند اثرات مثبت این روش را ببینند.

 

ارزیابی عمومی

وظایف و مسئولیت‌های شغلی

- اهتمام در به وجود آوردن محیطی کاملاً آموزنده و پرورش دهنده در کلاس درس منطبق با موازین و معیارهای اسلامی و زمینه سازی برای شکوفایی استعدادهای فطری و خدادادی دانش آموزان با توجه به تفاوت‌های فردی آنان

- برنامه ریزی و اقدام برای توسعه فرهنگ و سواد قرآنی و انس هر چه بیشتر دانش آموزان با قرآن

- برنامه ریزی واقدام برای تحکیم فضایل اخلاقی در بین دانش آموزان با تأکید بر کرامت نفس، حیا، عفت و مسئولیت پذیری

- برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد و تقویت روحیه نظم، قانون پذیری، همکاری و تعاون در دانش آموزان

- برنامه ریزی و اقدام برای توسعه شایستگی‌های علمی، پژوهشی و فناوری دانش آموزان و علاقمند نمودن آنان به تحقیق و پژوهش


لینک دانلود:

تجربیات مدون تدریس دبیر ریاضیتجربیات مدون تدریس دبیر ریاضی


تجربیات مدون درس ریاضیات

 تعداد صفحات: 33     کد محصول :5518      حجم فایل:83,15 KB      نوع فایل :rar 

 

 

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

 
فهرست
چکیده5
مقدمه7
هدف تحقیق8
گردآوری اطلاعات (شواهد 1)11
تجزیه و تحلیل اطلاعات12
خلاصه یافته های اولیه12
اصول و مبانی تدریس درس ریاضی13
معیارهای ارزشیابی14
چگونگی اجرای راه جدید15
گرد آوری اطلاعات (شواهد 2)15
تجدید نظر در روشهای انجام گرفته و اعتبار بخشی آن16
هندسه فضایی چیست؟17
شمارش مولکولهای شیمیایی23
فواید استفاده ازوسایل کمک آموزشی27
افت در دروس دیگر و تأثیر آن بر ریاضیات29
اهمیت یاد آوری33
راه کار ها و پیشنهادات33
نتیجه گیری34
منابع35
 
 
چکیده
امروزه بحث جهانی شدن GLOBALZATION امروزه منجر به بروز چالش هایی در جوامع در حال توسعه شده است. این بحث شرایط ویژه ای را در نظام های تعلیم و تربیت جهانی پدید آورده است. بدین صورت اگر نظام های آموزشی، موقعیت کنونی را به درستی درک و تحلیل نمایند، می توانند در برابر آن دست به انتخاب درست بزنند و تهدیدهای مبهم را به فرصت های ممتاز تبدیل نمایند و در غیر این صورت با مشکلات فرهنگی، اجتماعی اقتصادی متعددی روبرو خواهند شد که جوامع ساده و اولیه را زمین گیر خواهد نمود. در این مقاله موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
1- بررسی تأثیرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فلسفی روند جهانی شدن.
2- چهارمین گزارش یونسکو در زمینه? ((معلمان و تدریس در جهان در حال تغییر)) در باب ((ناتوانی نظام های آموزش و پرورش)) در جهت افزایش منزلت معلمان.
3- نقش نظام های آموزشی و ویژگی های رهبران فرهنگی در عصر جهانی شدن.
4- ابعاد تربیت انسان در عصر جهانی شدن.
5- تحول در کلاس درس
 
 


لینک دانلود:

تجربیات مدون درس ریاضیات

تجربیات مدون درس ریاضیات


تجربیات مدون بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدا

 

مختصری از اقدام پژوهی :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

تجربیات مدون بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

مقدمه

توصیف وضعیت موجود:

 تجربه? طولانی تدریس من و سایرهمکاران در مقطع ابتدایی نشانگر آن است که هر ساله تعدادی از دانش آموزان نه تنها به اهداف کلی درس ریاضی دست نمی‌یابند بلکه در یادگیری بیشتر مباحث درس ریاضی نیز با مشکل روبرو هستند. کلاس پر جمعیت من در دبستان دخترانه محدثه که من در آن مشغول به تدریس می‌باشم نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده ودانش آموزان این کلاس نیزدر یادگیری مفاهیم ریاضی مشکل دارند. به گفته? مدیر مدرسه که دارای چند سال سابقه مدیریت و تدریس درپایه های مختلف آموزشگاه‌های دیگربوده است. دیگر دانش آموزان سال‌های گذشته و دوره‌های بالاترکه عمدتاً“ از بستگان همین دانش آموزان بوده‌اند نیز از نظر یادگیری ریاضی دچار مشکل بوده و هستند. به همین جهت تصمیم گرفتم در صورت امکان راه حلی برای رفع مشکل بیابم.

 لینک دانلودک

تجربیات مدون بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم


تجربیات مدون بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم