سفارش تبلیغ
صبا

اقدام پژوهی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

تجربیات مدون نقش معلم در سلامت روان دانش آموزان

 

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

مقدمه :

نقش معلم در تربیت دانش آموز بر هیچ کس پوشیده نیست ، تماس نزدیک بین معلم و دانش آموز و نفوذی که معلم بر دانش آموز دارد نقش مهمی در علامت فکری و روانی ایشان ایفا می کند و ممکن است به شیوه های گوناگون مثل تقلید الگوسازی و گاهی اوقات همانندسازی بروز کند . معلم باید علاوه بر نقش تربیتی و پرورشی که در مدارس انجام می دهد الگودهی را به عنوان یک ابزار تربیتی مورد استفاده قرار دهد . معلم به دقت ، تفکر دانش آموزان را تحت نظر قرار می دهد در مواقع مناسب توجه آنان را به کل هستی و مبدا خلقت جلب نماید و همچنین با رفتار خود ارزش ها را در دانش آموزان درونی سازد .

روانشناسان و مربیان تعلیم و تربیت معلم را مرجع واقعیت برای کودک می دانند ، در این حیطه از آنان انتظار می رود رفتار فعالیت های معمولی خویش را براساس اصول و ضوابط سلامت روان مورد آزمون و ارزشیابی قرار دهند و با آزمون نگرش ها و احساسات ، ارزشها و رفتار خویش از سویی و مشاهده ی کودکان و تعبیر و تفسیر رفتار آنان و کشف مشکلاتشان می توانند موفقیت های آموزشی را در جهت مثبت ، پیشگیری و یا درمانی از نو سازمان دهند.

شناخت توانائیها ، نیازها ، ناسازگاریها و ویژگیهای رفتار و خصوصیات روانی کودکان و نوجوانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این شناخت باعث درک کودکان می شود و همچنین زمینه ای برای برنامه ریزی و به کار بردن امکانات آموزشی و پرورشی می شود ، مادامی که کودکان نتوانند تحمل کردن مدرسه را یاد بگیرند کوشش در زمینه ی یادگیری آنان بی ثمر خواهد بود . کودکان آسیب پذیر از لحاظ عاطفی را نمی توان مجبور به شرکت در فعالیتهای مدرسه کرد مگر آن که بتوانند معلم و مدرسه را بپذیرند و به آن اطمینان و اعتماد کنند ، فشار بر چنین کودکانی تنها براساس تهدید در آنان می افزاید و این افزایش به نوبه ی خود اضطراب نفرت و اشکال مختلف رفتار منفی گرایانه را در آنان تشدید می کند.

شیوه هایی جهت علاقه مند کردن دانش آموزان دوره ابتدایی به مجلات رشد

شیوه های عملی جهت علاقه مند ساختن دانش آموزان دوره ابتدایی به مجلات رشد مقدمه مجلات رشد دوره ابتدایی در سه عنوان ،رشد کودک برای دانش آموزان آمادگی و پایه اول ، رشد نوآموز برای دانش آموزان پایه دوم وسوم و رشد دانش آموز برای پایه چهارم وپنجم منتشر می شود . مجلات رشد کودک ، نوآموزودانش آموز به صورت ماهنامه از سوی دفتر انتشارات کمک آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش به طور میانگین با شمارگانی بیش از هفتصد هزار جلد برای هر عنوان منتشر می شود . به نظر می رسد مجلات رشد در اکثر مدارس جایی برای خود در بین دانش آموزان باز کرده باشد . درنگارش ، چاپ وانتشار این میزان مجله یقینا باید علاقه و نیاز های مخاطبان مدنظر قرار گرفته شده باشد . در این میان عوامل متعددی سبب علاقه مندی دانش آموزان نسبت به این رسانه آموزشی می شود که به برخی از آنها به شرح زیر اشاره می شود : عوامل مؤثر در علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه وکتابخوانی 1. خانواده : خانواده به عنوان نخستین پایگاه آموزش وپرورش و از اساسی ترین عوامل تشکیل دهنده شخصیت کودک است) اگر به خانواده به عنوان یک عامل اساسی در ایجاد علاقه نسبت به مطالعه توجه کنیم ، ابتدا باید در یک تقسیم بندی کلی خانواده ها را به سه دسته تقسیم کنیم  خانواده هایی که به مطالعه عادت داشته و به رشد فکری فرزندان خود علاقه مندند  خانواده هایی که تحصیل کرده هستند اما به کتاخوانی ومطالعه علاقه ای ندارند  خانواده هایی که سواد چندانی نداشته یا بی سوادندو معمولاخانواده هایی که به علت فقر فرهنگی یا بی سوادی به مطالعه بی علاقه اند نمی توانند در علاقه مند کردن وایجاد انگیزه نسبت به خواندن در فرزندانشان نقشی چندانی داشته باشند . از طرف دیگر اگر والدین به مطالعه علاقه مند باشند فرزندان هم با کتاب و مطالعه بهتر وبیشتر آشنا شده وبه آن عادت می کنند. دسته ای از پدر ومادران ، بی آنکه خود متوجه باشند پیوسته در برابر کودک خود مطالعه می کنند کودک نیز ناخودآگاه به سوی مطالعه و کتابخوانی هدایت می شود . در اینجا حس تقلید خودنمایی می کند حسی که در کودکان بسیار نیرومند است .) خانواده هایی که هنوز نسبت به مطا لعه غیر درسی دانش آموزان به دید منفی نگاه می کنند معتقدند که مطالعه مجلات وکتب غیر درسی ، دانش آموزان را از مطالعه مواد درسی باز داشته ومانع آموزش دروس مدرسه ای می شود .گاهی در مدارس شاهد مراجعه اولیایی هستیم که از دست فرزندشان به جهت مطالعه کتب ومجلات غیر درسی نزد مربیان مدرسه گلایه می کنند و خواستار نصیحت دانش آموزشان در خصوص مطا لعه کتب درسی هستند ! 2. مدرسه : مدرسه به عنوان دومین مرکز تربیتی پس از خانواده ، تاثیر به سزایی در تشویق دانش آموزان به مطالعه دارد . اگر در این محیط زمینه های لازم جهت بروز استعداد های نهفته دانش آموزان فراهم شود و روش های صحیح مطالعه آموزش داده شود شاهد شکوفایی کودکان خواهیم بود .در این میان نقش مدیر و آموزگاران غیر قابل انکار است . تاثیری را که مدیر بر همکاران خود دارد موقعیت تربیتی او را بیشتر نمایان می کند رفته رفته موضع گیری های مثبت یا منفی او ، جنبه سمبل والگو پیدا می کند و به اندازه نفوذی که در روح وذهن افراد دارد ، آنها را متاثر کرده وتغییر می دهد .(تقوی ـ1370 ، صفحه 60 ) آموزگاران ارتباط نزدیکتر وبیشتری با دانش آموزان دارند این ارتباط سبب می شود تا از یک سو الگوی رفتاری آنها باشنداز سوی دیگر معلم می تواند اصول صحیح انجام امور مختلف واز همه مهمتر شیوه های مطالعه و کتابخوانی را به دانش آموزان آموزش دهد . ( میرهادی – 1355 ، صفحه 119) متاسفانه به ندرت برخی از مربیان مدرسه نیز با دیدگاه اولیایی که وصف آنها دربالا اشاره شد هم عقیده اند . اینان تبلیغات لازم را جهت علاقه مند کردن دانش آموزان به مطالعه کتب و مجلات غیردرسی به عمل نیاورده و آموزش های لازم در این زمینه را به آنها نمی دهند و حتی دانش آموزان را از مطالعه منابع غیر درسی باز می دارند . 3. دانش آموزان : کودکان بیشتر سرمشق هایی را مورد تقلید قرار می دهند که شبیه خود آنها باشد همسالان می توانند معلمان کارایی برای تدریس موضوعات درسی باشند .در میان همسالان ، برخی از آنها به عنوان سرمشق اثر بخش ترندبه طوری که هر چه میزان هوش ، موفقیت تحصیلی واجتماعی کودکی بیشتر باشد میزان تقلید همسالان از او بیشتر خواهد بود (بیابانگرد 1377،صفحه 168) با توجه به نقش الگو پذیری در دانش آموزان نقش معلم ، همسالان ، پدرو مادر، برادر وخواهر به عنوان الگو های رفتاری در آموزش امور مختلف بخوبی قابل درک وتامل است . بی شک از دانش آموزی که اولیای مخالف مطالعات غیر درسی داشته باشد نمی توان انتظار علاقه مندی نسبت به مطالعه غیر درسی داشت . از طرف دیگر اگر دانش آموز در محیط مدرسه از سوی معلم خود جهت مطالعه کتب درسی و غیر درسی آموزش لازم را ندیده باشد، طبعا نسبت به مطالعه و کتابخوانی حس خوبی نخواهد داشت . گاهی والدین ومربی دانش آموز با مطالعات غیردرسی او مخالف نیستند، اما روش مناسبی را در علاقه مند کردن وی به مطالعه بکار نمی برند و بعضا با روش اجبار می خواهند دانش آموز را به کتابخوانی مشتاق نمایند که صد البته نتیجه چنین تصمیمی پیشاپیش متصور است . درچند سال اخیرشاهد اشتراک بیشتر مجلات رشد در بین دانش آموزان بخصوص در دوره ابتدایی بوده ایم بطور مثال میزان اشتراک مجله رشد اعم از کودک ، نوآموز و دانش آموز در شهرستان نجف آباد از تعداد 14100 جلد در سال تحصیلی 81 - 1380 به 20200 جلد در سال تحصیلی 83 ـ 1382رسیده است . به راستی این میزان افزایش اشتراک در تکمیل آموزش های مدرسه تاثیرگذار بوده است ؟ چگونه می توان اثر بخشی مطالعه مجلات رشد را در بین دانش آموزان دوره ابتدایی افزایش داد؟ رسیدن به پاسخ این سئوالات ما را بر آن داشت تا طی سال 83 -1382 اقداماتی را در دبستان شهید مردانی امیر آباد بکار گیریم که در زیر به آنها اشاره می شود . از آنجا که تغییر دیدگاه و هم سو سازی نظرات همکاران در خصوص نقش واهمیت مطالعات غیر درسی دانش آموزان ، انکار ناپذیر بود طی جلسات متعدد شورای آموزگاران نقش کتابخوانی ومطالعه مجلات در بهبود وضعیت درسی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت . با گذشت چند هفته کلیه همکاران تاثیر مطالعه مجلات رشد را در بهبود کمی وکیفی دروس مختلف از جمله : فارسی ، املا ، انشا ، علوم ، دینی و… را مورد تاکید قرار دادند . بدین ترتیب با تصویب شورای آموزگاران مقرر شد هر ماه یکی از ساعات انشا ، به کتابخوانی ومطالعه مجلات رشد توسط دانش آموزان در کلاس اختصاص یابد . پیشرفت های حاصل شده در وضعیت کمی وکیفی دروس مختلف دانش آموزان کافی بود تا دانش آموزانی که خود شاهد پیشرفت های بدست آمده بودند ، پدر ومادران را به اهمیت ونقش مجلات رشد آگاه نمایند . از سوی دیگرمدیر و آموزگاران در جلسات کلاسی در حضور اولیا به اهمیت ونقش مطالعه غیر درسی و بخصوص مجلات رشد اشاره وتاکید نمایند. ابتکار دیگری که در این زمینه انجام گرفت و تاثیر شگرفی به دنبال داشت ، انجام مسابقه ایی از مجلات رشد با تعداد سئوالات محدود بوده است . پیش از توزیع مجلات بین دانش آموزان ، سئوالاتی به تفکیک از مجله رشد نوآموز و دانش آموزطراحی ، تایپ و تکثیرشده و هم زمان با توزیع مجلات به دانش آموزان داده شده تا دانش آموزان ضمن مطالعه مجله ، پرسشنامه ای را که حاوی سئوالات کوتاه پاسخ است پاسخ داده و در زمان مشخصی به دفترآموزشگاه تحویل نمایند البته قراربراین ا ست که پس از تصحیح پاسخنامه ها ، یک پنجم دانش آموزانی که پاسخ های صحیح داده اند به قید قرعه جوایزی را دریافت نمایند . در تهیه و طراحی سئوالات مجله سعی شده تا حس کنجکاوی و دقت دانش آموزان افزایش یابد ضمن اینکه حیطه های شناختی (دانش ، درک وفهم ، کاربرد، تجزیه وتحلیل وارزشیابی ) مد نظرقرار گرفته است . جوایزی که به دانش آموزان تعلق گرفته نیز به قید قرعه مشخص شده است . این جوایزاز تنوع برخوردار بوده و شامل مداد ، خودکار ، دفتر ، آلبوم ، جامدادی ، کتاب قصه ، مسواک وخمیر دندان ، ساعت مچی ، ماشین حساب ، کره جغرافیایی و … بوده است . از آنجا که سعی شده است سئوالات متنوع ، جذاب ، آموزنده وکوتاه پاسخ باشد و جوایز نیز با در نظر گرفتن نیاز وعلاقه دانش آموزان تهیه شود نه تنها دانش آموزان بلکه افراد خانواده آنها نیز به این مسابقه ومطالعه مجلات رشد علاقه مند شده اند .بطوری که در حال حاضر تعدادی از افراد خانواده دانش آموزان هم در مسابقه مجلات رشد مدرسه شرکت نموده و از خوانندگان مجله دانش آموزان شده و با این شیوه عملا دانش آموزان و افراد خانواده آنها به مطالعه علاقه مند شده اند . از آنجا که پذیرش اشتراک مجلات رشد در ابتدای سال ، آنهم بصورت اختیاری ونه اجباری صورت گرفت متاسفانه برخی دانش آموزان بنا بر نظر والدین در این مورد اقدامی را انجام ندادندو در طول سال نیز افزایش اشتراک مجلات رشد امکانپذیر نبود یک جلد مجله رشدی که برای آرشیو کتابخانه مدرسه اختصاص پیدا کرده بود به صورت صفحه صفحه در ویترین حیاط مدرسه به نمایش گذاشته شد . با این کار دانش آموزان بخشی از زنگ استراحت خود را به مطالعه مطالب مجلات مربوط به خود اختصاص داده و ضمن مطالعه ، بازار بحث وتبادل نظر در مورد موضوعات و مطالب مجلات گرم بود . گر چه طراحی و تکثیرسئوالات پرسشنامه مجله رشد نوآموز ودانش آموزوتصحیح واهدای جوایز آنهاوقت گیرو هزینه بر می باشد اما همکاری نزدیک آموزگاران و اعضای انجمن اولیا ومربیان مدرسه بسیاری از مشکلات را مرتفع ساخته است ضمن اینکه مشاهده علاقه مندی دانش آموزان وخانواده ها نسبت به مطالعه وکتابخوانی خستگی ناشی از این کار را بر طرف می کند . اشتیاق دانش آموزانی که بی صبرانه سراغ مجله شماره بعد را می گیرند باعث می شود تا از انجام چنین اقداماتی احساس رضایت و خوشحالی گردد. از آنجا که انجام این نوع مسابقه اثرات مفیدی در علاقه مند سازی دانش آموزان و حتی خانواده های آنها در دبستان ما داشته است این طرح جهت اطلاع همکاران مدیر وآموزگاران محترم ارسال می گردد .ضمنا انجام این برنامه در دوره های راهنمایی ومتوسطه نیز می تواند سود مند بوده موثر واقع شود. 

فهرستلینک دانلود:


تجربیات مدون نقش معلم در سلامت روان دانش آموزان


تجربیات مدون نقش معلم در سلامت روان دانش آموزان

 


تجربیات مدون معلم و توسعه اجتماعی

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

چکیده
سؤال این‌ است‌ که‌ مدارس‌ ما برای‌ تربیت‌ فرهنگی‌ ،اجتماعی و در نهایت برای تحقق هدف‌های توسعه گرایانه چگونه‌ عمل‌ می‌کنند .منظور از آموزش و پرورش، به حرکت درآوردن فرآیند توسعه همه جانبة بشر است که در طول زندگانی انسان ها با هدف شکوفایی فکری، جسمی، احساسی، اخلاقی و معنوی صورت می گیرد. از طرف دیگر وظیفه آموزش و پرورش تنها تربیت آموزشگاهی و یا تدریس یک شخص معیّن و یا یک درس معین به حساب نمی آید. در حقیقت مدارس و سایر مؤسسات آموزشی در جوامع امروز کوشش دارند که خصوصیات اخلاقی با اجرای برنامه های گروهی و طرح مسایل اجتماعی به طور جدی عملی شود. 
مقدمه
انواع بازی ها، شرکت دادن دانش آموزان در نمایش های مدرسه، موسیقی و امور هنری، انجام دادن مراسم مختلف وتمام فعالیت های خارج از کلاس و همه چیزهایی که در مدرسه آموخته می شود، جنبة اجتماعی و عمومی آموزش و پرورش هستند. 
صرف نظر از وظایفی که اشاره شد، آموزش و پرورش وظایف مهمتری نیز برعهده دارد که می توان به وظیفه گسترش شخصیت، آموزش فرهنگی، توسعة ارزش های اخلاقی و مدنی، آموزش بزرگسالان و آموزش رسانه ای اشاره کرد. 
الف) گسترش شخصیت: وظیفه آموزش و پرورش است که کودک را هم فردی شایسته بار آورد تا برای خود دارای صفات خوب انسانی باشد و هم او را عضو مؤثر جامعه کند تا فردی مفید برای دیگران باشد. 
در یافته های جامعه شناسی می بینیم که پرورش و گسترش شخصیت کودک باید در زمینه ای باشد که فرهنگ و جامعة او به آن بستگی دارد، نه چیزی جدا از آنها. در این نکته تأکید باید کرد که نه تنها فرد در حقیقت جدا از گروه اجتماعی خود نمی تواند پرورش یابد، بلکه فرد باید همان کسی که هست بشود و در هر مرحله ای از پیشرفت که قرار دارد باید از تأثیر متقابل میان خودش و محیط اجتماعی خویش برخوردار باشد و نامتعارف بار نیاید. 
اینکه در جامعة امروز آموزش و پرورش به گسترش شخصیت مربوط می شود یک الزام طبیعی است. شخصیت از آن گونه مفاهیمی است که در مورد آن تعاریف زیادی شنیده ایم. 
معمولاً شخصیت به عنوان یک چیز جامع و کمال یافته از خصوصیات روحی، عقلی، بدنی، جسمانی و حرکتی هر فرد تعریف می شود و خصوصیات اخلاقی و طبیعی هر فرد است که بخشی از شخصیت او را تشکیل می دهد. معلم مقدار زیادی از وقت خود را در این کوشش صرف می کند که نه تنها به شاگردانش مطالب خوب و متنوع و مفید و دانش های تازه بیاموزد، بلکه در رفتار آنها تغییراتی به وجود آورد و روحیات آنها را در جهت دلخواه و مناسب هدایت کند. این نیت های معلم به گسترش شخصیت دانش آموز مربوط می شود و ممکن است مربوط به هر جنبه ای از زندگی او نیز بشود. 
شخصیت و تعادل روانی معلم بیش از سایر طبقات اجتماع موردنظر ماست. زیرا معلم به عنوان الگو می تواند در دانش آموزان واکنش های مثبت و سازنده و یا واکنش های منفی ایجاد کند. 
تماس نزدیک معلم با دانش آموزان و نفوذی که بر آنها دارد نقش مهمی در سلامت فکری و روانی آنها ایفا می کند. این تأثیر و نفوذ رفتار معلم در دانش آموز ممکن است به طور مستقیم و یا غیرمستقیم صورت پذیرد و به صورت های گوناگون مانند تقلید، الگوسازی و گاهی اوقات همانندسازی بروز کند. 
نظر به اینکه شخصیت کودکان هنوز شکل نگرفته است و نقش پذیر هستند ونبود تعادل روانی در معلم، اثرات بدی در آنها خواهد داشت. کودکان نه تنها مطالبی را که مستقیماً از طرف معلم گفته می شود، می آموزند، بلکه رفتار، حرکات، نگرش ها، مهارت ها و خلاصه کلّ شخصیت معلم، در آنها اثر می گذارد ریشة این مسأله را باید در تمایل به تقلید کودک از دیگران دانست. برخی روان شناسان معتقدند که این تمایل از جمله نیرومندترین و ریشه دارترین غرایز کودک به شمار می رود. به طوری که یکی از نخستین روان شناسان کودک به نام بالدوین این غرایز را به منزلة بهترین غریزة کودک تلقی می کند. 
ما درباره آموزش و پرورش چون یک فرآیند آگاهانه صحبت کردیم، در حالی که به خوبی می دانیم که هر کس چیزهای بسیار زیادی را به طور ناخودآگاه فرامی گیرد. به ویژه عادات زندگی اجتماعی اغلب تقلید ناخودآگاه از رفتار دیگران است. کودک در حال رشد، آموزشی می بیند و روز بروزو خود را با شرایط جدید تطبیق می دهد. ممکن است یک نوجوان به علم آموزی علاقه مند باشد و احساس کند که به یک خط مشی مشخصی متمایل است، یا احساسی عمیق، چون یک اعتقاد نسبت به بعضی ارزش ها دارد، ولی خود توجه ندارد که در چه شرایطی است و چه عواملی باعث بوجودآمدن این حالات در او شده است. در اینجا باید دو نوع فرآیند آموزش و پرورش، یعنی آموزش آگاهانه و ناخودآگاهانه را بپذیریم. معلم باید بسیار هشیار و بیدار آموزش ناخودآگاهانه را در دانش آموزان خود ایجاد کند و کوشش کند که از نتایج چنان تأثیرهایی در ایجاد شخصیت دانش آموزان آگاه باشد زیرا تنها از روی رفتار حاصل از فرآیند ناخودآگاه کودک می توان قضاوت کرد که آیا این فرآیند برای هدف معلم دارای ارزشی هست یا نیست. 
معلم باید به تأثیرات مطمینی که از دنیای خارج از مدرسه، مخالف با هدف دقیق و شناخته شده او در ذهن دانش آموزان بر جای می گذارد آگاه باشد. مثلاً ممکن است جامعه تصوراتی در زمینه رقابت یا پول جمع کردن در ذهن دانش آموزان ایجاد کرده باشد. در حالیکه معلم سعی دارد آنها را به سوی همکاری و تعاون بکشاند. در این صورت معلم باید بر همان هدف های هوشیارانه و سنجیده تکیه کند و از این مسیر منحرف نشود. 
ب) توسعه ارزش های اخلاقی و مدنی: نظام آموزش و پرورش لازم است نقش اساسی را در تربیت اخلاقی، مدنی و معنوی برعهده بگیرد و تلاش های خانواده را تکمیل کند. نظام آموزشی به همراهی دیگر مؤسسات باید به ارتقای حقوق انسانی، رفتار آزادمنشانه و تأیید ارزش های مورد نیاز عصر، مانند احترام به شأن و مرتبه انسان، سعه صدر، همبستگی و حمایت متقابل افراد بشر یاری رساند. 
انتقال ارزش های فرهنگی و اصول اخلاقی جامعه به کودکان و جوانان موجب پایدار ماندن و حفظ آن خواهد بود. معلّم تنها فرد ذیصلاح و مؤثری است که می تواند همة ارزش های اجتماعی و سنتی مورد احترام را به نسلی دیگر بشناساند و آن ها را مناسب اجتماع و در عین حال مترّقی بار آورد. امّا یک اجتماع نیازمند به افراد منتقد و مبتکر نیز هست که بتوانند با کشف و اختراع های جدید موجد تحولات تازه و مفید اجتماعی بشوند. آماده کردن افراد برای دوران آینده و زندگی نو و تربیت مغزهای نوآور و افراد روشنفکر از وظایف دیگر آموزش و پرورش است. 
در بحث رسالت و نقش معلم در توسعه ارزش های اخلاقی و مدنی کافی است که بگوییم که معلم کسی است که زندگی مردم را تغییر می دهد. در چنین توصیفی است که سنگینی و عمق مسیولیت معلم آشکار می شود. گرچه ظاهراً معلم یک کلاس با تعدادی دانش آموز کار می کند و ایشان مخاطب اصلی معلم اند، لیکن هر دانش آموز یا دانشجو، عضو خانواده و شهروند جامعه است و آموخته های خود را مستقیماً به خانواده و جامعه می برد. سرانجام هر معلم باید بداند دنیای امروز از شهروندانش چه می خواهد و چنین شهروندانی را چگونه می توان بار آورد یا تربیت کرد. به این ترتیب روشن می شود که در حوزه فرهنگ عمومی، معلم بیشترین و سنگین ترین مسیولیت ها را به عهده دارد و معلم پس از والدین سرمشق همه جانبه کودکان و نوجوانان است. 
ج) آموزش فرهنگی: وظیفه آموزش و پرورش، تنها انتقال دانش، تربیت و انتقال معلومات نیست، بلکه پرورش خلاقیت، همراه با استقلال، سرعت انتقال و توانایی افراد، به نوبة خود در پربارسازی فرهنگ ها مؤثر واقع می شود و نیز افراد بشر را در ورود بهتر به زندگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یاری می دهد و از این طریق به پرورش منابع انسانی که تمامی انواع توسعه، اعم از مادی و معنوی به آن بستگی دارد، کمک می رساند. 
چگونگی آموزش و پرورش یک جامعه بهترین و نزدیک ترین مظهر فرهنگ آن جامعه است. هم چنان که فرهنگ یک جامعه بدون تردید چگونگی آموزش و پرورش آن جامعه را نشان می دهد. بنابراین، حفظ گسترش و غنی سازی و به روزسازی فرهنگ عمومی را از جمله وظایف و نقش های بنیادی مدارس یا آموزش و پرورش می نامند. در این رابطه باید نکاتی را در آموزش فرهنگی در نظر داشت که بتوان به اهداف مورد نظردراین زمینه دست یافت.این نکات شامل موارد زیراست:لینک دانلود:

تجربیات مدون معلم و توسعه اجتماعی


تجربیات مدون معلم و توسعه اجتماعی


تجربیات مدون تمرکز

مقدمه

تمرکز یک حالت پیچیده ذهنی است. نکته جالب توجه و طنز آمیزی که در مورد تمرکز می‌توان ذکر کرد این است که هرچه بیشتر درباره تمرکز، فکر می‌کنید یا درباره آن نگران می‌شوید، کمتر می‌توانید بر تکلیف فعلی خود متمرکز شوید.همین نکته توضیح می‌دهد چرا راهبردهایی که به منظور افزایش تمرکز تدوین یافته‌اند غالبا به طور غیرمستقیم و با متمرکز شدن روی حذف عوامل مخل به مساله تمرکز می‌پردازند هر چند برای اصلاح تمرکز، راه حلهای (قطعی) کمی وجود دارد ولی خوشبختانه در مورد اکثر دانشجویان، چه مشکل در زمینه تمرکز داشته باشند وچه نداشته باشند و بخواهند صرفا توانایی فعلی خود را افزایش دهند، گام اولی که باید بردارید یکی می‌باشد .تحلیل دقیق اموری که تمرکز افراد را بر هم می‌زنند اغلب موثرترین گام جهت اصلاح و بهبود تمرکزاست .در اینجا خلاصه‌ای از عوامل مخل ارائه می‌شود تا زمینه‌ای برای فهم مشکل خاص شما به دست آید. به منظور دستیابی به جزئیات بیشتر درباره چگونگی اصلاح تمرکز دانشجو می‌تواند با مرکز مشاوره دانشجویی تماس برقرار کند.

 


لینک دانلود:

 

 

 


تجربیات مدون وظایف یک معلم در قبال دانش آموزان

تجربیات مدون ادبیات فارسی در سند تحول بنیادین و روش تدریس ادبیات فارسی

« ویژه ارتقاء رتبه شغلی .......»

 

مختصری از تجربیات مدون :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

مقدمه

معلمی یا کار یک معلم ( بخصوص کار معلمان در مقطع ابتدایی) را میتوان سخت ترین کار ممکن نامید . به عنوان مثال یک معلم ابتدایی باید طریقه برخورد با بسیاری از مشکلات نظیر بیش فعالی کودکان ، اضطراب و استرس کودکان ، لکنت کودکان ، دانش اموزان دو زبانه و دیر اموزی دانش آموزان و صدها مورد دیگر که مجالی برای انها نیست را بداند به واقع باید یک روانشناس باشد . پژوهش حاصل گوشه ای از تجربیات معلمی را به نمایش می گذارد .

 


لینک دانلود:

تجربیات مدون وظایف یک معلم در قبال دانش آموزان


تجربیات مدون وظایف یک معلم در قبال دانش آموزان

 


تجربیات مدون ارتقا چگونه معلمی حرفه ای باشیم؟

تجربیات مدون ادبیات فارسی در سند تحول بنیادین و روش تدریس ادبیات فارسی

« ویژه ارتقاء رتبه شغلی .......»

 

مختصری از تجربیات مدون :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

مقدمه

همه می دانیم ، هرگاه افرادی بخواهند در کار خود همچون عنصری حرفه ای مطرح شوند ، باید شرایط و ملزومات آن را هم داشته باشند . اصولاً حرفه ای شدن در هر کاری قواعد خاص خود را دارد .حرفه ی معلمی نیز از این قاعده مستثنی نیست . اغلب به غلط تصور می کنیم که معلمان با تجربه و برخوردار از دانش و اطلاعات سطح بالا معلمان حرفه ای نیز هستند. هر چند موارد ذکر شده برای هر معلم حرفه ای شرط لازم است ، اما کافی نیست . چه بسا معلمانی را سراغ داریم که دررشته ای که تدریس می کنند سوابقی بس طولانی دارند ، اما نتوانسته اند همچون معلمی حرفه ای عمل کنند ؛ به عبارتی در جلب توجه علاقه ی دانش آموزان چه به لحاظ روش تدریس و چه به لحاظ مدیریت کلاس موفق نبوده اند و همچنین با معلمانی مواجه بوده ایم که از لحاظ روش تدریس و مدیریت در وضعیت مطلوبی قرار داشته اند ، اما به هیچ وجه نتوانستند کلاس جذابی را برای فرا گیرندگان فراهم آورند . سوالی که در اینجا مطرح می شود ، این است که چه عواملی سبب شده تا اینگونه افراد نتوانند همچون معلمی حرفه ای عمل کنند . و اصولا به غیر از دانش و سابقه تدریس ، آیا متغییر های دیگری نیز در حرفه ای شدن یک معلم دخالت دارد ؟ این مقاله بر آن است تا روش هایی را به معلمان معرفی کنند تا در امر تدریس به منزله ی فردی حرفه ای عمل کنند .لینک دانلود:


تجربیات مدون ارتقا چگونه معلمی حرفه ای باشیم؟تجربیات مدون ارتقا چگونه معلمی حرفه ای باشیم؟