سفارش تبلیغ
صبا
آن که به تو گمان نیک برد با نیکویى در کار گمان وى را راست دار [نهج البلاغه]

دانلود پرسشنامه علایم وسواس فکری عملی مادزلی

ارسال‌کننده : ali در : 96/4/1 11:18 صبحاین پرسشنامه توسط هاجسون و راچمن (1977) به منظور پژوهش در مورد نوع و حیطه مشکلات وسواسی تهیه شده است . این پرسشنامه شامل 30 ماده، نیمی با کلید درست و نیمی با کلید نادرست است و در اعتباریابی اولیه در بیمارستان مادزلی ، 50 بیمار وسواسی را از 50 تیمار روان نژند به خوبی تفکیک کرده است. پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی ابزاری مفید و ساده است که می توان آن را همراه با روش های معمول سنجش به کار گرفت. این پرسشنامه ویژه برای ارزیابی تغییرات در نتیجه اجرای درمان مفید است.

 


لینک دانلود:

دانلود پرسشنامه علایم وسواس فکری عملی مادزلی


دانلود پرسشنامه علایم وسواس فکری عملی مادزلی

 
کلمات کلیدی : ,علایم وسواس فکری,علایم وسواس فکری چیست,علایم وسواس فکری عملی,علایم وسواس فکری,علایم وسواس فکری شدید,علایم وسواس فکری و

دانلود پرسشنامه علایم وسواس فکری عملی یل بروان YBOCS

ارسال‌کننده : ali در : 96/4/1 11:15 صبح

یک ابزار پژوهشی که قادر به سنجش شدت علائم وسواسی و ارزیابی پاسخ به درمان دارویی است و این مقیاس مجموعه علائم OCD ذکر شده در DSM-III-R را در برگرفته نسبت به سایر مقیاس‌های سنجش علائم OCD مزایای بیشتری داشته (این مقیاس نه تنها شدت علائم وسواسی را می‌سنجد بلکه قادر است پاسخ به درمان را نیز ارزیابی کند)

 


لینک دانلود:دانلود پرسشنامه علایم وسواس فکری عملی یل بروان YBOCSدانلود پرسشنامه علایم وسواس فکری عملی یل بروان YBOCS

 
کلمات کلیدی : ,علایم وسواس فکری,علایم وسواس فکری چیست,علایم وسواس فکری عملی,علایم وسواس فکری,علایم وسواس فکری شدید,علایم وسواس فکری و