سفارش تبلیغ
صبا

اقدام پژوهی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

کـارآمـــوزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات

فایل ورد قابل ویرایش

از زمانی که شبکه مخابراتی گسترش یافت نیاز به بخشی جهت ایجاد ارتباط با سایر قسمت ها بود و دیگر این امکان وجود نداشت که هر مشترک به صورت مستقیم با سایر مشترکین در ارتباط باشد. از این رو از تکنولوژی به نام سوییچ استفاده شد.سوییچ در لغت به معنی کلیک زدن می باشد. اما در عمل به معنی دستگاهی است که عملیات پردازش، محاسبه شارژینگ و کلیه کارهای مرتبط با آن را انجام می دهد. اداره پشتیبانی فنی در ارتباط با سوییچ است. وقتی دو مشترک به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند سوییچ هیچ گونه جایگاهی ندارد. سوییچ را نصب می کنیم و این سوییچمشخص می نماید که کدام مشترک می تواند با دیگر مشترک از همان مرکز یا از سایر مراکز در ارتباط باشد.لینک دانلود:

کـارآمـــوزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابراتکـارآمـــوزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات