سفارش تبلیغ
صبا

اقدام پژوهی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

پرسشنامه بررسی اعتبار چارچوب شایستگی های مدیران فناوری اطلاعات

 

 

 

لینک دانلود:

 

پرسشنامه بررسی اعتبار چارچوب شایستگی های مدیران فناوری اطلاعات

 

 

 

پرسشنامه بررسی اعتبار چارچوب شایستگی های مدیران فناوری اطلاعات