سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
مقصود فرمانبرداری از خدا و شناخت امام است . [امام صادق علیه السلام می فرماید]