سفارش تبلیغ
صبا

اقدام پژوهی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

مقاله مشکلات برنامه های آموزشی بزرگسالان

یل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

 

آموزش بزرگسالان در جهان

الف) سوادآموزی تابعی (سواد آموزی تابعی (سواد آموزی با تکیه بر ابعاد عملی خواندن و نوشتن)

پس از جنگ جهانی دوم و مردم به تدریج متوجه این حقیقت شدند که سوادآموزی سنتی با ابعاد و مفاهیم خاص خود نمی تواند نقش مؤثری در دگرگون کردن شرایط و موقعیت سیاسی و اجتماعی یا اقتصادی آنها ایفا کنند از این رو موضوع سواد آموزی تابعی، فلسفه و اهدافی وسیعتر مطرح شد و استفاده عملی از مهارتهای سواد و زندگی روزانه مورد توجه قرار گرفت.

 


لینک دانلود:


مقاله مشکلات برنامه های آموزشی بزرگسالانمقاله مشکلات برنامه های آموزشی بزرگسالان