سفارش تبلیغ
صبا

اقدام پژوهی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دانلود پاورپوینت اصلاح نظامهای مدیریتی

 

برنامه سوم تحول اداری

اصلاح نظامهای مدیریتی

اهم سیاستها و طرح ها :

تهیه و تصویب آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی

تهیه شاخصهای عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرایی و ارزیابی در مقاطع سالانه

تهیه ، تنظیم و تصویب ضوابط انتخابات ، انتصاب و تغییر مدیران

با تاکید بر :
چهار ساله بودن احکام مدیران
تایید حکم مدیران انتصاب یافته در کمیسیون تحول اداری دستگاه

تشکیل بانک اطلاعاتی مدیران شامل :

الف) لیست مدیران موجود دستگاه از رده مدیر کل تا رده رئیس گروه ( اداره)
ب) لیست کارشناسان ذیصلاح داوطلب پستهای مدیریتی  

 


لینک دانلود:


دانلود پاورپوینت اصلاح نظامهای مدیریتی


دانلود پاورپوینت اصلاح نظامهای مدیریتی

 


دانلود پاورپوینت اصلاح نظامهای مدیریتیبرنامه سوم تحول اداری

اصلاح نظامهای مدیریتی

اهم سیاستها و طرح ها :

تهیه و تصویب آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی

تهیه شاخصهای عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرایی و ارزیابی در مقاطع سالانه

تهیه ، تنظیم و تصویب ضوابط انتخابات ، انتصاب و تغییر مدیران

 


لینک دانلود:

دانلود پاورپوینت اصلاح نظامهای مدیریتی


دانلود پاورپوینت اصلاح نظامهای مدیریتی