[ و روایت شده است که حضرتش روزى میان یاران خود نشسته بود . زنى زیبا بر آنان بگذشت و حاضران دیده بدو دوختند . پس فرمود : ] همانا دیدگان این نرینگان به شهوت نگران است و این نگریستن موجب هیجان . پس هر یک از شما به زنى نگرد که او را خوش آید با زن خویشش نزدیکى باید ، که او نیز زنى چون زن وى نماید . [ مردى از خوارج گفت خدا این کافر را بکشد چه نیک فقه داند . مردم براى کشتن او برخاستند ، امام فرمود : ] آرام باشید ، دشنام را دشنامى باید و یا بخشودن گناه شاید . [نهج البلاغه]

دانلود پاورپوینت اصلاح نظامهای مدیریتی

ارسال‌کننده : ali در : 96/3/30 9:16 صبح

 

برنامه سوم تحول اداری

اصلاح نظامهای مدیریتی

اهم سیاستها و طرح ها :

تهیه و تصویب آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی

تهیه شاخصهای عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرایی و ارزیابی در مقاطع سالانه

تهیه ، تنظیم و تصویب ضوابط انتخابات ، انتصاب و تغییر مدیران

با تاکید بر :
چهار ساله بودن احکام مدیران
تایید حکم مدیران انتصاب یافته در کمیسیون تحول اداری دستگاه

تشکیل بانک اطلاعاتی مدیران شامل :

الف) لیست مدیران موجود دستگاه از رده مدیر کل تا رده رئیس گروه ( اداره)
ب) لیست کارشناسان ذیصلاح داوطلب پستهای مدیریتی  

 


لینک دانلود:


دانلود پاورپوینت اصلاح نظامهای مدیریتی


دانلود پاورپوینت اصلاح نظامهای مدیریتی

 
کلمات کلیدی : ,نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته,نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته Ppt,نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته فرل هدی,نظامهای اداری تطبیقی

دانلود پاورپوینت اصلاح نظامهای مدیریتی

ارسال‌کننده : ali در : 96/3/29 11:36 عصربرنامه سوم تحول اداری

اصلاح نظامهای مدیریتی

اهم سیاستها و طرح ها :

تهیه و تصویب آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی

تهیه شاخصهای عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرایی و ارزیابی در مقاطع سالانه

تهیه ، تنظیم و تصویب ضوابط انتخابات ، انتصاب و تغییر مدیران

 


لینک دانلود:

دانلود پاورپوینت اصلاح نظامهای مدیریتی


دانلود پاورپوینت اصلاح نظامهای مدیریتی

 
کلمات کلیدی : ,نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته,نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته Ppt,نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته فرل هدی,نظامهای اداری تطبیقی