سفارش تبلیغ
صبا

اقدام پژوهی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دانلود طرح جابر با موضوع پیکتوگرام به همراه دفتر کارنما

 

دانلود طرح جابر با موضوع پیکتوگرام به همراه دفتر کارنما


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

دانلود طرح جابر با موضوع پیکتوگرام به همراه دفتر کارنما

این مجموعه شامل:

 

 •  
 • پوستر های نمونه طرح جابربن حیان پیکتوگراف
 • تابلوی نمایش نمونه طرح جابربن حیان پیکتوگراف
 • مطالب علمی آموزشی در باره نمونه طرح جابربن حیان پیکتوگراف

قسمتی ازین مجموعه

لگوتایپ:

نشانه هایی هستند که نوشتار آنها بر اساس نام کامل موضوع است و با طراحی ویژه (و غالباً متفاوت از شکل حروف متداول) ارائه می شوند.

2- منوتایپ (منوگرام):

نشانه هایی هستند که نوشتار آن ها حرف ابتدای نام موضوع است و با طراحی ویژه (متفاوت از شکل حروف متداول) ارائه می شوند. لازم به توضیح است بعضی از صاحب نظران معتقدند در صورتی که نام موضوع دارای بیش از یک واژه باشد، طراحی بر اساس حروف آغازین واژگان موضوع نیز، منوگرام خواهد بود.

در طراحی یک نشانه باید چند عامل مورد توجه قرار گیرند که برخی از آنها به شرح زیر است:


دانلود نمونه طرح جابر سوم دبستان آب و سیالات دیگر

دانلود نمونه طرح جابر سوم دبستان آب و سیالات دیگر


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

دانلود نمونه طرح جابر سوم دبستان آب و سیالات دیگر

این مجموعه شامل:

 • پوستر های طرح جابربن حیان در مورد آب و سیالات دیگر
 • تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد آب و سیالات دیگر
 • عکس جابربن حیان در مورد آب و سیالات دیگر
 • مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان آب و سیالات دیگر
 • این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

 


لینک دانلود:

دانلود نمونه طرح جابر سوم دبستان آب و سیالات دیگردانلود نمونه طرح جابر سوم دبستان آب و سیالات دیگر


نمونه طرح جابربن حیان سوم دبستان رفتار مرغان دریایی

نمونه طرح جابربن حیان سوم دبستان رفتار مرغان دریایی


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

نمونه طرح جابربن حیان سوم دبستان رفتار مرغان دریایی

این مجموعه شامل:

 • پوستر های طرح جابربن حیان در مورد رفتار جیرجیرک ها در یک محیط بسته؟
 • تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد رفتار جیرجیرک ها در یک محیط بسته؟
 • عکس جابربن حیان در مورد رفتار جیرجیرک ها در یک محیط بسته؟
 • مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان رفتار جیرجیرک ها در یک محیط بسته؟
 • این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

 


لینک دانلود:

نمونه طرح جابربن حیان سوم دبستان رفتار مرغان دریایینمونه طرح جابربن حیان سوم دبستان رفتار مرغان دریایی