سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
خداوند، انگشت نما شدن در عبادت و انگشت نماشدن در برابر مردم را ناخوش می دارد . [امام رضا علیه السلام]