سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
[ و فرمود : ] بسا کسى که با نعمتى که بدو دهند . به دام افتد ، و با پرده‏اى که بر گناه او پوشند فریفته گردد ، و با سخن نیک که در باره‏اش گویند آزموده شود ، و خدا هیچ کس را به چیزى نیازمود چون مهلتى که بدو عطا فرمود . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 96 تیر 5 , ساعت 10:56 صبح
یکشنبه 96 تیر 4 , ساعت 12:16 صبح
یکشنبه 96 تیر 4 , ساعت 12:16 صبح

لیست کل یادداشت های این وبلاگ