سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
کسی که ساعتی بر خواری فراگرفتن شکیبایی نورزد، همواره در خوارینادانی باقی بماند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
پنج شنبه 96 تیر 1 , ساعت 12:17 صبح

 الگوی ارزیابی ریسک های سلامتی در صنایع نفت و گاز

 مقدمه

صنعت نفت شامل فعالیت های گوناگونی منجمله؛ فرآیندها? عملیات ها و موادی است که در پاره ای مواقع سبب قرار گرفتن در معرض ریسک سلامتی? ایمنی و محیط زیست می شوند.

ارزیابی ریسک های سلامتی –  کنترل ریسک های سلامتی  در کار  برای مدیران  اجرایی? مشاوران بهداشت? ایمنی و محیط زیست با ایجاد فرآیندی به نام ارزیابی ریسک های سلامتی؛ رهنمودها و دستورالعمل هایی را در ارتباط با نحوه شناسایی? ارزیابی و کنترل ریسک های سلامتی ارائه می دهد.طراحی این فرآیند بسیار انعطاف پذیر بوده? به گونه ای که می تواند در طول فعالیت های یک کارخانه? اعم از یک محیط پیچیده شیمیایی تا یک پمپ بنزین ساده کاربرد داشته باشد.

 


لینک دانلود:


الگوی ارزیابی ریسک های سلامتی در صنایع نفت و گازالگوی ارزیابی ریسک های سلامتی در صنایع نفت و گاز

 


پنج شنبه 96 تیر 1 , ساعت 12:14 صبح

دانلود جداسازی ناخالصی های موجود در گاز

مقدمه:

گاز طبیعی مخلوطی از هیدروکربنهای C5,C4,C3,C2,C1 و ناخالصی های H2S,CO2,H2O می باشد. که به طور طبیعی در مخازن زیر زمینی یافت می شود . این گاز به صورتهای مختلف در زیر مخازن وجود دارد :

 


لینک داملد:


دانلود جداسازی ناخالصی های موجود در گازدانلود جداسازی ناخالصی های موجود در گاز

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ