سفارش تبلیغ
صبا
بر مردمان روزگارى آید که جز سخن چین را ارج ننهند ، و جز بدکار را خوش طبع نخوانند ، و جز با انصاف را ناتوان ندانند . در آن روزگار صدقه را تاوان به حساب آرند ، و بر پیوند با خویشاوند منّت گذارند ، و عبادت را وسیلت بزرگى فروختن بر مردم انگارند . در چنین هنگام کار حکمرانى با مشورت زنان بود ، و امیر بودن از آن کودکان و تدبیر با خواجگان . [نهج البلاغه]

دانلود پرسشنامه اظطراب امتحان فیلیپس

ارسال‌کننده : ali در : 96/4/1 11:26 صبح

عنوان انگلیسی Phillips Anxiety Scale
عنوان فارسی مقیاس اضطراب امتحان فیلیپس
زبان فارسی
کاربرد جهت سنجش اضطراب در موقعیتهای آموزشی و امتحانی
منبع مک نیل و فیلیپس
سال ساخت 1974
تعداد سوال 26
زیر مقیاس -
نحوه اجرا فردی

 


لینک دانلود:

دانلود پرسشنامه اظطراب امتحان فیلیپس


دانلود پرسشنامه اظطراب امتحان فیلیپس

 

 
کلمات کلیدی : ,پرسشنامه اظطراب,پرسشنامه اظطراب بک,پرسشنامه اظطراب امتحان,پرسشنامه اظطراب کتل,پرسشنامه اظطراب کودکان,پرسشنامه اضطراب بک

مقیاس اظطراب زانکS.A.S

ارسال‌کننده : ali در : 96/3/31 10:59 صبحپرسشنامه ی اضطراب زانک دارای 20 سوال چهار گزینه ای بوده و بر مبنای نشانگان  بدنی – عاطفی اضطراب تهیه شده است.

به منظور ساختن این مقیاس از ملاکهای تشخیصی استفاده شده که با شایعترین ویژگی های اختلال اضطرابی مطابق و هماهنگ هستند. یعنی مصاحبه های بالینی مراجعین مضطرب را به صورت مشروح ضبط کرده و بعدا از تک تک موارد مطرح شده ، در ساخت آزمون استفاده کرده اند. ملاکهای تشخیصی S.A.S دارای 5 نشانه ی عاطفی و 15 نشانه ی بدنی است.

امتیاز این پرسشنامه نسبت به پرسشنامه های دیگر در این است که مراجع کمتر می تواند شیوه ی خاصی را در جوابهایش دنبال کند. زیرا از 20 سوال استفاده شده در مقیاس ، تعدادی از سوالات (16 سوال) بر نشانگان مثبت و (4 سوال ) بر نشانگان منفی تاکید دارند (سوالات 5، 9، 13 و 19) .


لینک دانلود:


مقیاس اظطراب زانکS.A.S


مقیاس اظطراب زانکS.A.S

 
کلمات کلیدی : ,پرسشنامه اظطراب,پرسشنامه اظطراب بک,پرسشنامه اظطراب امتحان,پرسشنامه اظطراب کتل,پرسشنامه اظطراب کودکان,پرسشنامه اضطراب بک