سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
آنکه را دانش نیست، هدایت نیست . [امام علی علیه السلام]
 
پنج شنبه 96 تیر 1 , ساعت 11:26 صبح
عنوان انگلیسی Phillips Anxiety Scale
عنوان فارسی مقیاس اضطراب امتحان فیلیپس
زبان فارسی
کاربرد جهت سنجش اضطراب در موقعیتهای آموزشی و امتحانی
منبع مک نیل و فیلیپس
سال ساخت 1974
تعداد سوال 26
زیر مقیاس -
نحوه اجرا فردی

 


لینک دانلود:

دانلود پرسشنامه اظطراب امتحان فیلیپس


دانلود پرسشنامه اظطراب امتحان فیلیپس

 

 


چهارشنبه 96 خرداد 31 , ساعت 10:59 صبحپرسشنامه ی اضطراب زانک دارای 20 سوال چهار گزینه ای بوده و بر مبنای نشانگان  بدنی – عاطفی اضطراب تهیه شده است.

به منظور ساختن این مقیاس از ملاکهای تشخیصی استفاده شده که با شایعترین ویژگی های اختلال اضطرابی مطابق و هماهنگ هستند. یعنی مصاحبه های بالینی مراجعین مضطرب را به صورت مشروح ضبط کرده و بعدا از تک تک موارد مطرح شده ، در ساخت آزمون استفاده کرده اند. ملاکهای تشخیصی S.A.S دارای 5 نشانه ی عاطفی و 15 نشانه ی بدنی است.

امتیاز این پرسشنامه نسبت به پرسشنامه های دیگر در این است که مراجع کمتر می تواند شیوه ی خاصی را در جوابهایش دنبال کند. زیرا از 20 سوال استفاده شده در مقیاس ، تعدادی از سوالات (16 سوال) بر نشانگان مثبت و (4 سوال ) بر نشانگان منفی تاکید دارند (سوالات 5، 9، 13 و 19) .


لینک دانلود:


مقیاس اظطراب زانکS.A.S


مقیاس اظطراب زانکS.A.S

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ