سفارش تبلیغ
صبا
مردم دنیا همچون سوارانند که در خوابند و آنان را مى‏رانند . [نهج البلاغه]

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاخ MBI(مازلاخ و جکسون

ارسال‌کننده : ali در : 96/4/3 10:45 عصر

 

 


لینک دانلود:


دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاخ MBI(مازلاخ و جکسوندانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاخ MBI(مازلاخ و جکسون

 
کلمات کلیدی : ,پرسشنامه فرسودگی شغلی,پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش,پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد,پرسشنامه فرسودگی شغلی معلمان,پرسشنامه فرس

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI

ارسال‌کننده : ali در : 96/4/1 12:2 عصر

نمونه ها در یک طیف هفت درجه ای از کاملاً مخالف (1) تا کاملاً موافق(7) به آن پاسخ می دهند. و نهایتاً نمرات حاصل بدین صورت طبقه بندی می گردد که نمرات 40-80 میزان فرسودگی شغلی در حد خیلی کم،120-81 در حد کم،200-121 در حد زیادو 280-201 در حد خیلی زیاد می باشد.

 


لینک دنلود:

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI


دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI

 
کلمات کلیدی : ,پرسشنامه فرسودگی شغلی,پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش,پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد,پرسشنامه فرسودگی شغلی معلمان,پرسشنامه فرس