سفارش تبلیغ
صبا

اقدام پژوهی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

گزارش تخصصی توصیه هایی برای چگونگی مطالعه ی هر فصل شیمی دبیرستان

 

 

مختصری از گزارش تخصصی :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

چکیده
در این گزارش به بررسی روشهای متنوعی که باعث ایجاد علاقه مندی و انگیزش جهت یادگیری بهتر درس شیمی دوره متوسطه در فراگیران میگردد ، می پردازیم علی رغم تلاش ایثار گرانه معلمان عزیز در انجام هرچه بهتر رسالت پیامبر گونه شان این اطمینان حاصل نیست که تلاشهایشان در جهت حصول اهداف آموزش و پرورش باشد.
بنابراین با بررسی عواملی چون :
1ـ چگونگی تالیف جامع تر کتب درسی شیمی
2ـ آشنایی فراگیران با روش های مطالعه صحیح
3ـ ایجادارتباط بین علم شیمی وزندگی روزانه فراگیران به منظورآشنایی بیشترباکاربرد علم شیمی درزندگی
4ـ اثر همزمانی تدریس تئوری و کار عملی جهت یادگیری بهتر
5ـ استفاده از روش تدریس مشارکتی ـ اجرایی

 


لینک دانلود:


گزارش تخصصی توصیه هایی برای چگونگی مطالعه ی هر فصل شیمی دبیر


گزارش تخصصی توصیه هایی برای چگونگی مطالعه ی هر فصل شیمی دبیر


گزارش تخصصی چالش ها و راهکارهای درس شیمیگزارش تخصصی چالش ها و راهکارهای درس شیمی

چکیده

درس شیمی جزو درسهایی است که اولاٌ افراد خاصی بدان علاقه درونی دارند، ثانیاٌ به خاطر اینکه بیشتر مطالب آن ذهنی است و کاملاٌ ملموس نیست، لذا در آموزش این درس به طور معمول با مشکلاتی مواجه میشویم که البته بسیاری از این مشکلات با تدابیر معلمان شیمی که ذهنی فعال دارند، حل میشود. از آن جا که این امر به نظر مهم میآید که بتوانیم با یک سری کارهای علمی این مشکل را حل کنیم در این مقاله سعی شده است در کنار مبانی علمی انگیزش و راههای افزایش آن برخی راهکارهای مفید از نظر نویسنده نیز بیان گردد. برخی از این راهکارها از حیطه اختیارات معلمان خارج است و مسئولان باید آنها را برعهده گیرند ولی برخی دیگر را میتوان در کلاس درس با همین امکانات نیز انجام داد. به امید اینکه این مطالب مفید واقع گردند.

 

 

 

مقدمه

شیمی همچون دیگر علوم بنیادین، به شناخت طبیعت می‌پردازد تا بدانیم که گیتی پیرامونمان از چه ساز و کاری بهره می‌گیرد. شیمی علم ماده است، اجزای سازنده‌اش و برهم کنش‌های مربوط به آنها: اتم‌ها و مولکول‌ها. از جنبه نظری، شیمی در کنار فیزیک و با بهره‌گیری از ریاضیات، به دورن ماده سر می‌کشد تا بدانیم از چه ساخته شده‌ایم و با آن چه می‌توانیم انجام دهیم. شیمی، در سطح حیات، به زیست شناسی تبدیل می‌شود و فرآیندهای حیاتی را به فرمان خود پیش می‌برد. به یاری این دانش نظری، جنب

 


لینک دانلود:


گزارش تخصصی چالش ها و راهکارهای درس شیمی


گزارش تخصصی چالش ها و راهکارهای درس شیمی

 


گزارش تخصصی فنون آموزش درس شیمی

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

چکیده:

یکی ازبخش هایی که درکتاب جدید دارای اهمیت زیادی است بخش مربوط به انجام آزمایش های این کتاب است که سعی شده است تاحدامکان بتوان آن هارابااستفاده از وسایل وموادآزمایشگاهی ساده تری انجام داد.

مسلما یکی از روش های مهم فعال تدریس،مخصوصا دردرس شیمی انجام آزمایش است.چراکه کسب مهارت هایی مانند برنامه ریزی،مشاهده دقیق،اندازه گیری،ثبت دقیق ودرست اطلاعات،ارائه صحیح نتایج ویافتن ارتباط منطقی بین متغیرهاباانجام این فعالیت عملی ،ممکن ومیسرمی شود.

ازدیگرسوانجام آزمایش،آن هم توسط دانش آموزان وبانظارت معلم،آنان را قادر می سازد تا درباره اهداف آن فعالیت علمی به تفکربپردازندوبابررسی نتایج حاصله درک روشنی ازمفهوم آموزش داده شده به دست آورند. انجام آزمایش دررده بندی تکالیف برحسب حیطه های یادگیری درزمره تکالیف مهارتی می باشد که موجب پایداری آموخته هامی باشد.

 


لینک دانلود:


گزارش تخصصی فنون آموزش درس شیمی


گزارش تخصصی فنون آموزش درس شیمی

 


نمونه گزارش تخصصی شیمی سری دوم

چکیده گزارش:

امروزه متخصصان توسعه‌شناسی بر فاکتور نیروی انسانی کارآمد و دارای سطح بالای «سواد علمی»[2] به عنوان مهم‌ترین عامل توسعه و پیش شرط تحقق آن تاکید دارند. در همه? نظام‌های آموزشی تلاش می‌شود تا سطح سواد علمی جامعه بهبود بخشد تا از این راه بتوان زمینه‌های توسعه پایدار را فراهم ساخت. مهم‌ترین و شاخص‌ترین فلسفه? آموزش شیمی، ارتقای سطح سواد شیمی است. با آنکه سواد شیمی دارای گستردگی فراوانی است؛ اما می‌توان در یک نگاه ساده آن را به صورت زیر تعریف کرد:


لینک دانلود:

نمونه گزارش تخصصی شیمی سری دوم


نمونه گزارش تخصصی شیمی سری دوم

 


گزارش تخصصی ایجاد انگیزه خواندن درس شیمی

تعداد صفحات: 16     کد محصول :6805      حجم فایل:34,14 KB      نوع فایل :rarگزارش تخصصی ایجاد انگیزه خواندن درس شیمی

دانلود گزارش تخصصی ایجاد انگیزه خواندن درس شیمی
چکیده
با به بررسی روش‌های متنوعی که باعث ایجاد علاقه مندی و انگیزش جهت یادگیری بهتر درس شیمی دوره متوسطه در دانش اموزان می‌گردد، می‌پردازیم علی رغم تلاش ایثار گرانه معلمان عزیز در انجام هرچه بهتر رسالت پیامبر گونه‌شان این اطمینان حاصل نیست که تلاش‌هایشان در جهت حصول اهداف آموزش و پرورش باشد.
بنابراین با بررسی عواملی چون:
1 ـ چگونگی تألیف جامع تر کتب درسی شیمی
2 ـ آشنایی دانش اموزان با روش‌های مطالعه صحیح
3 ـ ایجاد ارتباط بین علم شیمی و زندگی روزانه دانش اموزان به منظور آشنایی بیشتر با کاربرد علم شیمی در زندگی
4 ـ اثر همزمانی تدریس تئوری و کار عملی جهت یادگیری بهتر
5 ـ استفاده از روش تدریس مشارکتی ـ اجرایی

مقدمه
معلم شیمی کسی است که با روانشناسی فراگیر، فن معلمی و شیوه‌های آموزشی که با آن‌ها آشنا است می‌تواند از تأثیر عواملی که در ایجاد بی علاقگی و عدم انگیزه دانش اموزان به مطالعه درس شیمی اثر دارد ممانعت به عمل آورد.یادگیری شروع شده به ادراک می‌رسد و از آنجا به تشکیل عبارت‌ها. مفاهیم مجرد در ذهن منجر می‌شود و در نهایت به نتیجه مطلوب می‌انجامد (هربرت اسپنسر ( چون پژوهشگر به عنوان یک دبیر توفیق خدمت به دانش اموزان را دارد ضرورت بررسی و ارزیابی نحوه مطالعه و فرا گیری شیمی را احساس نموده و اقدام به پژوهشی در این زمینه نموده‌ام و شرایط مساعد و نا مساعد برای رشد فعالیت دانش اموزان را در موارد زیر جستجو می‌نمایم:
1 ـ نوع برنامه درسی و اهداف آن
2 ـ کتاب‌های درسی شیمی بر پایه برنامه‌های تدوین شده
3 ـ شیوه تدریس کتاب شیمی
4 ـ وضعیت کلاس، امکانات و محیط مدرسه
5 ـ محیط اجتماعی کلاس از نظر سطح دانش اموزان
6 ـ کارآیی علم شیمی در زندگی


لینک دانلود:

گزارش تخصصی ایجاد انگیزه خواندن درس شیمی

گزارش تخصصی ایجاد انگیزه خواندن درس شیمی