سفارش تبلیغ
صبا

اقدام پژوهی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

تجربیات مدون دبیر چند پایه رتبه عالی و خبره

تجربیات مدون  دبیر چند پایه رتبه عالی و خبره

مختصری از تجربیات مدون :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

چکیده

فنون تدریس، روش‌هایی هستند که معلمان از آن‌ها در انجام فعالیت‌های یاددهی – یادگیری استفاده می‌کنند. برای مثال، معلم می‌تواند از «روش سخنرانی» برای ارائه مورد جدید و از «پرسش و پاسخ» به منظور جمع آوری بازخورد بهره بگیرد.

مقدمه

  به هر حال، باید توجه داشت که هیچ روش میان بر یا ایده آلی برای تدریس وجود ندارد. روش‌های تدریس مختلف یا راهبردهای گوناگون دارای میزان معینی اثرگذاری برای یادگیری دانش آموزان است. معلم متبحر، راهبردهای متفاوتی را به هم می‌آمیزد تا نیازهای آموزشی دانش آموزان را برآورده سازد. باید به یاد داشت: «معلم متبحر پرورش می‌یابد، مادر زاد متبحر نمی‌شود.»

 

فن تعامل

  این تکنیک می‌طلبد دانش آموزان به صورت زوجی سازماندهی گردند. هر زوج به ایفای نقش می‌پردازند. یکی از دانش آموزان نقش معلم و دیگری نقش یادگیرنده را ایفا می‌کند. معلم، سؤال می‌پرسد، ارائه تکلیف کرده یا دستورالعملی صادر می‌کند، یادگیرنده باید به سؤال پاسخ داده یا از دستورالعمل پیروی کند؛ سپس، نقش‌ها تعویض می‌شود و دانش آموزی که نقش معلم را ایفا می‌کند، نقش یادگیرنده را ایفا می‌کند و دانش آموزی که نقش یادگیرنده را ایفا می‌کرد، نقش معلم را ایفا می‌کند. این فن در کلاس‌های چندپایه کاربرد فراوان دارد.

هدف از کابرد فن تدریس همتا، استفاده از دانش آموز قوی تر برای اعضای ضعیف گروه است. وقتی دانش آموزان به تدریس بپردازند، به یادگیرندگانی برتر تبدیل می‌شوند. احترام متقابل، اجتماعی شدن و درک و فهم از طریق فعالیت‌های همیاری و همکاری افزایش می‌یابد. دانش آموزان از اینکه بتوانند مطلبی یا مهارتی را آموزش دهند احساس غرور می‌کنند. دانش آموزان پایه‌های بالاتر در کلاس می‌توانند به دانش آموزان پایه‌های پایین تر تدریس نمایند و بدینوسیله خود نیز بر مطالب درسی مسلط گردند.

در یادگیری تیمی، دانش آموزان به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. پس از آن که گروه‌های دانش آموزی شکل گرفت،‌ معلم از گروه‌ها می‌خواهد برای خود مسئول و منشی انتخاب کنند. مسئول به هدایت گروه می‌پردازد؛ و منشی گروه، سؤال را می‌نویسد و نظرات اعضای گروه را ثبت کند، همچنین می‌تواند به جمع بندی نظرات هم بپردازد.

وقتی دانش آموزان به یادگیری تیمی می‌پردازند، معلم باید در میان گروه‌ها قدم بزند و به صورت خاص به هر یک ازگروه ها کمک کند. ایجاد رقابت بین گروه‌های همیار می‌تواند تحریک کننده باشد و در میان آنان ایجاد دوستی کند.

آموزش چندپایه

 


لینک دانلود:

تجربیات مدون دبیر چند پایه رتبه عالی و خبره


تجربیات مدون دبیر چند پایه رتبه عالی و خبره


تجربیات مدون دبیر چند پایه رتبه عالی و خبره

تجربیات مدون  دبیر چند پایه رتبه عالی و خبره

مختصری از تجربیات مدون :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

چکیده

فنون تدریس، روش‌هایی هستند که معلمان از آن‌ها در انجام فعالیت‌های یاددهی – یادگیری استفاده می‌کنند. برای مثال، معلم می‌تواند از «روش سخنرانی» برای ارائه مورد جدید و از «پرسش و پاسخ» به منظور جمع آوری بازخورد بهره بگیرد.

مقدمه

  به هر حال، باید توجه داشت که هیچ روش میان بر یا ایده آلی برای تدریس وجود ندارد. روش‌های تدریس مختلف یا راهبردهای گوناگون دارای میزان معینی اثرگذاری برای یادگیری دانش آموزان است. معلم متبحر، راهبردهای متفاوتی را به هم می‌آمیزد تا نیازهای آموزشی دانش آموزان را برآورده سازد. باید به یاد داشت: «معلم متبحر پرورش می‌یابد، مادر زاد متبحر نمی‌شود.»

 

فن تعامل

  این تکنیک می‌طلبد دانش آموزان به صورت زوجی سازماندهی گردند. هر زوج به ایفای نقش می‌پردازند. یکی از دانش آموزان نقش معلم و دیگری نقش یادگیرنده را ایفا می‌کند. معلم، سؤال می‌پرسد، ارائه تکلیف کرده یا دستورالعملی صادر می‌کند، یادگیرنده باید به سؤال پاسخ داده یا از دستورالعمل پیروی کند؛ سپس، نقش‌ها تعویض می‌شود و دانش آموزی که نقش معلم را ایفا می‌کند، نقش یادگیرنده را ایفا می‌کند و دانش آموزی که نقش یادگیرنده را ایفا می‌کرد، نقش معلم را ایفا می‌کند. این فن در کلاس‌های چندپایه کاربرد فراوان دارد.

هدف از کابرد فن تدریس همتا، استفاده از دانش آموز قوی تر برای اعضای ضعیف گروه است. وقتی دانش آموزان به تدریس بپردازند، به یادگیرندگانی برتر تبدیل می‌شوند. احترام متقابل، اجتماعی شدن و درک و فهم از طریق فعالیت‌های همیاری و همکاری افزایش می‌یابد. دانش آموزان از اینکه بتوانند مطلبی یا مهارتی را آموزش دهند احساس غرور می‌کنند. دانش آموزان پایه‌های بالاتر در کلاس می‌توانند به دانش آموزان پایه‌های پایین تر تدریس نمایند و بدینوسیله خود نیز بر مطالب درسی مسلط گردند.

 


لینک دانلود:

تجربیات مدون دبیر چند پایه رتبه عالی و خبره


تجربیات مدون دبیر چند پایه رتبه عالی و خبره

 


تجربیات مدون ارتقا درس اقتصاد

تجربیات مدون ادبیات فارسی در سند تحول بنیادین و روش تدریس ادبیات فارسی

« ویژه ارتقاء رتبه شغلی .......»

 

مختصری از تجربیات مدون :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

 

بیان مسئله:

 یکی از مشکلاتی که ما معلمان اغلب با آن مواجه هستیم برقراری ارتباط یک طرفه در کلاس درس است. به عبارت دیگر معلم خود را انبار معلومات فرض کرده و معتقد است که دانش آموزان او با گوش دادن و تماشا کردن به حرف ها و نوشته های او در تخته سیاه مطالب را فرا می گیرند.

در حالی که در واقعیت امر چنین نیست.درچنین فرضی تنها معلم فعال است و بقیه مشارکت کنندگان در کلاس غیر فعال یا نیمه فعال هستند. چنین مشکلی در مقطع دبیرستان بارز تر است. فکر می کردم که چنین مسئله ای  در میان دانش آموزان سال اول دبیرستان در درس شیرین مطالعات اجتماعی نیز کم و بیش وجود دارد.

ارائه شواهد دال بر وجود این مشکل:

 دانش آموزان نمی توانستند به سوالاتی که برای ارزیابی از آموخته های آنان در پایان تدریس به عمل می آوردم  جواب دهند  زود خسته می شدند و در اواخر ساعات تدریس خواب آلود به نظر می آمدند. چرا که  فکر می کردند که آنان  مجسمه های بی روح در نظر گرفته شده است و انرژی فکری و جسمی آنها در کلاس مورد بهره برداری قرارنمی گیرد. سطح نمرات آنان رضایت بخش نبود. به طوری که به عنوان نمونه در یکی از کلاس ها  میانگین نوبت اول برابر 13.88 با انحراف معیار 3.14 شده بود.  چنین مشکلی را در کلاس حس می کردم و در صدد حل آن بودم.

 


لینک دانلود:

تجربیات مدون ارتقا درس اقتصاد


تجربیات مدون ارتقا درس اقتصاد

 


تجربیات مدون جایگاه درس قرآن در نظام آموزشی ما و چالشهای

تجربیات مدون ادبیات فارسی در سند تحول بنیادین و روش تدریس ادبیات فارسی

« ویژه ارتقاء رتبه شغلی .......»

 

مختصری از تجربیات مدون :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

 
 
فرمت فایل: word
 
تعداد صفحات: 52
 

مقدمه

قرآن، پیام روشن الهی است که همه انسان ها را به راستی و رستگاری دعوت می کند. از صدر اسلام تا کنون، آموزش این پیام جاودانه الهی، از مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت در میان مسلمانان بوده است. در کشور ما نیز، به اقتضای جایگاه دین اسلام در فرهنگ مردم ایران و جایگاه ویژه قرآن در اعتقادات دینی، باید آموزش قرآن مورد توجه همگان باشد تا شرایط مساعد برای تحقق اهداف این آموزش فراهم آید. از این رو، درس قرآن در میان درس های گوناگون دوره های تحصیلی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نگاهی اجمالی به دستاورد آموزش قرآن در کشور ما نشان می دهد که این دستاورد، نه با اهمیت و جایگاه ویژه قرآن در اسلام تناسب دارد و نه با میزان علاقه و اهمیتی که تمام آحاد مردم برای قرآن کریم قایل هستند. از این رو به دنبال توصیه ها و تأکیدات مکررمقام معظم رهبری در اعتلای آموزش قرآن در آموزش و پرورش، از سال تحصیلی 77 – 76 تلاش های نسبتاً همه جانبه ای در فراهم آوردن زمینه های لازم برای اعتلا و تقویت آموزش قرآن آغاز شد. بدیهی است اهداف آموزش قرآن اولین و مهم ترین امری بود که باید مورد بازنگری و ملاحظه کارشناسانه قرار          می گرفت تا بر اساس آن سایر اجزا و ارکان یک برنامه آموزشی مانند: اصول حاکم برآموزش قرآن، سازماندهی منطقی محتوا، روش های مناسب آموزش، تربیت معلم و ارتقای توانایی معلمان قرآن، نظام و شیوه های ارزش یابی، و ویژگی ها و تولید مواد آموزشی و کمک آموزشی، تعیین و تدوین شود.

برنامه ریزی درسی

از مجموعه این امور در ادبیات برنامه ریزی درسی، به راهنمای برنامه درسی تعبیر می شود که متأسفانه درس قرآن تا پیش از چند سال اخیر، فاقد راهنمای برنامه درسی مصوب یا حتی مدونی بوده است. ارائه و بررسی راهنمای برنامه درسی قرآن، مقام و مجال دیگری می طلبد که امید است، در آینده به شیوه ای مناسب به آن پرداخته شود تا فرصت نقد و بررسی آن برای همه دست اندر کاران و علاقه مندان به آموزش قرآن در سراسر کشور فراهم آید. در این مقاله، سعی بر آن است تا با بیان نکات مهم برنامه جدید آموزش قرآن، کلیات این برنامه معرفی شود تا زمینه مناسبی برای طرح مباحث آینده فراهم شود. مهم ترین رویکرد برنامه جدید آموزش قرآن که اهداف و سایربخش های این آموزش را تحت تاثیر خود قرار می دهد، جامعیت آموزش قرآن است ؛ یعنی آموزش قرآن باید به نحوی باشد که از یک سو همه حیطه های یادگیری را شامل شود و به ویژه بر حیطه ی عاطفی که متکفل ایجاد و تقویت انس و علاقه دانش آموزان به قرآن و یا دگیری آن است، تاکید ورزد؛ و از سوی دیگر تمامی موضوعات ضروری آموزش قرآن مانند روخوانی، روان خوانی، صحت قرائت، توانایی درک معنای عبارات و آیات ساده قرآن، آشنایی با معارف انسان سازآن و تدبر در آیات الهی را در حد امکان شامل شود .با توجه به این رویکرد، سه هدف اصلی آموزش قرآن در سه دوره تحصیلی، علاوه بر تقویت انس و علاقه به قرآن کریم و یادگیری آن، عبارت است از توانایی قرائت قرآن در دوره ابتدایی، درک معنای عبارات و آیات ساده در دوره راهنمایی و تدبر در آیات قرآن کریم و آشنایی با شرح و توضیح آن ها در دوره متوسطه. شایان ذکر است که با توجه به جامعیت اهداف آموزش قرآن، در هر یک از سه دوره تحصیلی متناسب با شرایط ذهنی و روحی دانش آموزان، سایر اهداف نیز مورد توجه قرار می گیرد. اینک به اختصار، برخی توضیحات درباره برنامه جدید آموزش قرآن در هر یک از دوره های تحصیلی و برخی از اهم اقدامات انجام شده به منظور تحقق این برنامه، تقدیم خوانندگان محترم می شود.

 


لینک دانلود:

تجربیات مدون جایگاه درس قرآن در نظام آموزشی ما و چالش‌های


تجربیات مدون جایگاه درس قرآن در نظام آموزشی ما و چالش‌های