سفارش تبلیغ
صبا

اقدام پژوهی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

پیشنهاد ارزشیابی مدیر

 

پیشنهاد ارزشیابی مدیر

پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 6 صفحه

قسمتی از فایل

پیشنهاد ارزشیابی مدیر؛موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

لینک دانلود:

پیشنهاد ارزشیابی مدیر

پیشنهاد ارزشیابی مدیر


پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه

 • لیست پیشنهادات ارزشیابی ویژه فرهنگیان
 •  

 • پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه مدیر مدرسه
 • نمونه پیشنهاد فرم ارزشیابی امتیاز سالانه معاون آموزشی
 • دانلود ابتکارات فرم ارزشیابی معلمان (تمام مقاطع)

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی با موضوع پوشه کار معلم و دانش آموز

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون اجرایی

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس هنر

 • پیشنهاد ارزشیابی معلمان فیزیک

 • پیشنهاد ارزشیابی دبیر انشا

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی کامپیوتر

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر کار و فناوری

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر قران

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر علوم اجتماعی

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر عربی

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر شیمی

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی سرپرست خوابگاه

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر ریاضی

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی مربی و معاون پرورشی

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر زبان انگلیسی

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی آموزگار چهارم دبستان

 • نمونه پیشنهاد ارزشیابی ویژه پایه سوم دبستان

 • پیشنهاد ارزشیابی امتیاز سالانه معلمان پایه دوم ابتدایی

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی آموزگار پایه اول ابتدایی

 • نمونه پیشنهادات ارزشیابی آموزگاران پایه پنجم

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی پایه ششم دبستان (1)

 • نمونه پیشنهاد فرم ارزشیابی امتیاز سالانه معاون آموزشی

 • پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه مدیر مدرسه

 • دانلود پیشنهاد امتیاز ارزشیابی سالانه برای درس علوم تجربی

 • دانلود پیشهاد ارزشیابی دبیر ورزش و تربیت بدنی

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر ادبیات فارسی

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری
 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس آمادگی دفاعی
 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس دین و زندگی
 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس زمین شناسی

 • پیشنهاد ارزشیابی درس جغرافیا

 •  

 • پیشنهاد ارزشیابی درس تاریخ

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی مربی بهداشت مدارس

 •  

 • پیشنهاد ارزشیابی مشاوره

 • دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیر

   

  تعداد صفحات: 30     کد محصول :7835      حجم فایل:75,35 KB      نوع فایل :rar 

   

  معرفیفرم ارزشیابی 120 امتیازی مدیر مدرسه:

  هفت پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه مدیر مدرسه -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه مدیر بصورت ورد و قابل ویرایش - قیمت کل 7 پیشنهاد فقط 2900  تومان - موضوعات پیشنهادات در زیر آمده است :

   

  1 -  پیشنهادات راهبردی جهت اداره مدرسه

  2 - مشکلات و چالش های مدیریت در مدرسه و پیشنهاداتی جهت  حل آنها

  3 - پیشنهادات جهت نحوه برنامه ریزی اقتصادی در مدرسه

  4 - پیشنهادات جهت رفتار با معلمین و همکاران مدرسه

  5- پیشنهادات مدیر و روابط 

  6 – پیشنهادات جهت بهبود مدیریت مدرسه

  7- پیشنهادات راهبردی برای افزایش کیفیت مدیریت مدرسه

  لینک دانلود:


  دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیر


  دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیر


  دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه

   تعداد صفحات: 30     کد محصول :7835      حجم فایل:75,35 KB      نوع فایل :rar 

   

  معرفیفرم ارزشیابی 120 امتیازی مدیر مدرسه:

  هفت پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه مدیر مدرسه -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه مدیر بصورت ورد و قابل ویرایش - قیمت کل 7 پیشنهاد فقط 2900  تومان - موضوعات پیشنهادات در زیر آمده است :

   

  1 -  پیشنهادات راهبردی جهت اداره مدرسه

  2 - مشکلات و چالش های مدیریت در مدرسه و پیشنهاداتی جهت  حل آنها

  3 - پیشنهادات جهت نحوه برنامه ریزی اقتصادی در مدرسه

  4 - پیشنهادات جهت رفتار با معلمین و همکاران مدرسه

  5- پیشنهادات مدیر و روابط 

  6 – پیشنهادات جهت بهبود مدیریت مدرسه

  7- پیشنهادات راهبردی برای افزایش کیفیت مدیریت مدرسه

   


  لینک دانلود:

  دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه


  دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه


  پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه مدیر مدرسه

   

  تعداد صفحات: 30     کد محصول :7835      حجم فایل:75,35 KB      نوع فایل :rar 

   

  معرفیفرم ارزشیابی 120 امتیازی مدیر مدرسه:

  هفت پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه مدیر مدرسه -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه مدیر بصورت ورد و قابل ویرایش - قیمت کل 7 پیشنهاد فقط 2900  تومان - موضوعات پیشنهادات در زیر آمده است :

   

  1 -  پیشنهادات راهبردی جهت اداره مدرسه

  2 - مشکلات و چالش های مدیریت در مدرسه و پیشنهاداتی جهت  حل آنها

  3 - پیشنهادات جهت نحوه برنامه ریزی اقتصادی در مدرسه

  4 - پیشنهادات جهت رفتار با معلمین و همکاران مدرسه

  5- پیشنهادات مدیر و روابط 

  6 – پیشنهادات جهت بهبود مدیریت مدرسه

  7- پیشنهادات راهبردی برای افزایش کیفیت مدیریت مدرسه


  لینک دانلود:


  پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه مدیر مدرسه  پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه مدیر مدرسه