سفارش تبلیغ
صبا

اقدام پژوهی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دانلود جزوه مثلثات و نکات آن

ر ,     نظرفایل ورد قابل ویرایش

این جزوه دارای شکل و فرمول می باشد

 

توضیحی مختصر از متن فایل  :

مفهوم دایره مثلثاتی :

در حالت کلی دایره مثلثاتی دارای چهار خاصیت زیر می باشد .

1)  دایره مثلثاتی دایره ای جهتدار است و جهت مثبت روی این دایره خلاف حرکت عقربه های ساعت بصورت قرار دادی در نظر گرفته شده است .

2) دایره مثلثاتی به 4 ناحیه مثلثاتی تفکیک می شود

3) بر روی دایره مثلثاتی 4 محور مربوط به نسبتهای مثلثاتی یعنیSin x , Cos x , Tan x , Cot x   نمایش  داده می شود .

4) شعاع دایره مثلثاتی همواره برابر واحد است .

واحدهای اندازه گیری زاویه :لینک دانلود:

 

 

 


گزارش تخصصی دبیر حرفه و فن

ر ,     نظرچکیده گزارش:

آنچه می‌شنویم، فراموش می‌کنیم.  آنچه می‌بینیم، به خاطر می‌سپاریم آنچه انجام می‌دهیم، یاد می‌گیریم آموختن شنا بدون آب ممکن نیست، آیا آموختن محتوای آموزش حرفه و فن بدون انجام فعالیت‌های عملی امکان پذیر است؟ 75 درصد یادگیری از طریق «حس دیداری» اتفاق می‌افتد. کارگاه ایده آل بازوی اصلی آموزش حرفه و فن است.

 

مقدمه گزارش:

هر انسانی به طور طبیعی نیازهایی دارد که باید برآورده شود. خداوند تبارک و تعالی در هنگام خلقت، اسباب و وسایل مورد نیاز مانند عقل، هوش، دست، چشم و ... را برای تأمین آن نیازها در اختیار انسان گذاشته و از طرف دیگر منابعی را هم به طور طبیعی در دسترس او قرار داده است. لذا این انسان است که بتواند استفاده? بهینه و تفکر عالی از آن‌ها داشته باشد.

بدنه یا متن گزارش:

چرا آموزش حرفه و فن؟!

باید کمر همت ببندیم که آموزش حرفه و فن درس زندگی و آموزش مهارت عملی و یدی است نه ذهنی و محفوظات. تجربه ثابت کرده است بی علاقه و ضعیف‌ترین دانش آموزان در انجام فعالیت کار عملی موفق می‌شود و دوست دارد خود را درگیر مهارت‌های عملی کند. باید بپذیریم که حرفه و فن دروازه? ورود به دنیای کار عملی است و موجب رفع خستگی روح و ذهن دانش آموزان از محفوظات است.

درس حرفه و فن است که به دانش آموزان یاد می‌دهد که چگونه نیازهای اولیه? خود را رفع نمایند و از ابزارهای بسیار ساده برای ساخت وسیله? مورد نیاز، بهره مند شوند و تولید خلاقیت و تقویت استعداد فراگیران می‌گردد و روحیه? دوستی، تعامل در گروه، همکاری و احترام به یکدیگر، اعتماد به نفس، مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی، دقت و ... خود به خود در وجود دانش آموز نمایان می‌سازد.

درس حرفه و فن است که به جنبه? کاربردی علوم مختلف می‌پردازد و در اکثر کشورها آموزش حرفه و فن ((محور توسعه)) تلقی شده است. بنابراین، این درس بدون حمایت و توجه خاص عوامل اجرایی بویژه مدیران مدارس، اولیاء، مسئولین ذیربط به اهداف غایی و مدنظر مؤلفین نخواهد رسید.

 


لینک دانلود:

گزارش تخصصی دبیر حرفه و فن


گزارش تخصصی دبیر حرفه و فن

 


دانلود مقاله اقتصاد کشورهای آسه آن

ر ,     نظر

 

فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق درباره آشنایی با اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا

(آسه‌آن)

Association of South East Asian Nations

(ASEAN)

 

دانلود مقاله اقتصاد کشورهای آسه آن

 


لینک دانلود:


دانلود مقاله اقتصاد کشورهای آسه آن


دانلود مقاله اقتصاد کشورهای آسه آن