سفارش تبلیغ
صبا

اقدام پژوهی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیران, مدیران و معاونان هنرستان

 

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیران, مدیران و معاونان هنرستان

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیران, مدیران و معاونان هنرستان

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور دبیران مدیران و معاونین هنرستان :

10 پیشنهاد برای فرم ارزشیابی سرپرست کارگاه.مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه سرپرست کارگاه که هر پیشنهاد 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود.

لیست پیشنهادات ارزشیابیدبیران, مدیران و معاونان هنرستان:

 1. پیشنهادی ارزشیابی شادی و نشاط در محیط کارگاه
 2. پیشنهادارزشیابی کارورزی وکارآموزی هنرستان ها
 3. پیشنهادات ارزشیابی گزارش کار نویسی دروس کارآموزی وکارورزی
 4. طرحها و پیشنهادات در مورد مدیریت بی انضباطی ها
 5. راهکارهای تشویق دانش آموزان به فراگیری
 6. پیشنهاد ارزشیابی کاهش افت تحصیلی درهنرستانها
 7. پیشنهادی ارزشیابی فنون اداره جلسات توسط مدیر
 8. پیشنهادی ارزشیابی الگوی مهارت آموزی
 9. پیشنهادی ارزشیابی مدیریت کلاس  در گارگاه و هنرستان
 10. پیشنهادی ارزشیابی پیشنهادات مدیر هنرستان

لینک دانلود:

 

 

 

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیران, مدیران و معاونان هنرستان

 

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیران, مدیران و معاونان هنرستان


پیشنهاد ارزشیابی مدیر و معاون هنرستان

  پیشنهاد ارزشیابی مدیر و معاون هنرستان

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:پیشنهاد ارزشیابی مدیر و معاون هنرستان

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور مدیر و معاون هنرستان :

هفت پیشنهاد برای فرم ارزشیابی مدیر و معاون هنرستان -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه مدیر و معاون هنرستان که هر پیشنهاد 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود – بصورت ورد و قابل ویرایش.

تعداد صفحات کل پیشنهادات 17 صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

 1. پیشنهادی ارزشیابی مدیریت کلاس درس

 2. پیشنهادارزشیابی مدیر موفق و مدیر خلاق

 3. پیشنهادات ارزشیابی برای کتابخانه های مدارس

 4. طرحها و پیشنهادات در مورد ارتباط صحیح و کامل با دانش آموز هنرستانی

 5. راهکارهای جذب دانش آموزان ممتاز به هنرستان

 6. پیشنهاد ارزشیابی رشته ی حسابداری در هنرستان

 7. پیشنهادات ارزشیابی جلسات شورای معلمان هنرستا ن


لینک دانلود:

 

 

 

پیشنهاد ارزشیابی مدیر و معاون هنرستان

 

پیشنهاد ارزشیابی مدیر و معاون هنرستان


پیشنهاد ارزشیابی دبیران, مدیران و معاونان هنرستان

 تعداد صفحات: 48     کد محصول :7951      حجم فایل:73,62 KB      نوع فایل :rar 

 

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور دبیران مدیران و معاونین هنرستان :

یازده پیشنهاد برای فرم ارزشیابی دبیران مدیران و معاونین هنرستان -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانهدبیران مدیران و معاونین هنرستان که هر پیشنهاد 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود - بصورت ورد و قابل ویرایش - قیمت کل 11 پیشنهاد فقط 9900 تومان - تعداد صفحات کل پیشنهادات 48 صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

 

ردیف

نام پیشنهاد ارزشیابی

تعداد صفحات

فرمت

1

پیشنهادی ارزشیابی شادی و نشاط در محیط کارگاه

-

ورد قابل ویرایش

2

پیشنهادارزشیابی کارورزی وکارآموزی هنرستان ها

-

ورد قابل ویرایش

3

پیشنهادات ارزشیابی گزارش کار نویسی دروس کارآموزی وکارورزی

-

ورد قابل ویرایش

4

طرحها و پیشنهادات در مورد مدیریت بی انضباطی ها

 

ورد قابل ویرایش

5

راهکارهای تشویق دانش آموزان به فراگیری

-

ورد قابل ویرایش

6

پیشنهاد ارزشیابی کاهش افت تحصیلی درهنرستانها

-

ورد قابل ویرایش

7

پیشنهادی ارزشیابی فنون اداره جلسات توسط مدیر

 

 

8

پیشنهادی ارزشیابی الگوی مهارت آموزی

 

 

9

پیشنهادی ارزشیابی مدیریت کلاس  در گارگاه و هنرستان

 

 

10

پیشنهادی ارزشیابی پیشنهادات مدیر هنرستان

 

 

11

تعداد کل صفحات

48

 

 


لینک دانلود:

 پیشنهاد ارزشیابی دبیران, مدیران و معاونان هنرستان


 پیشنهاد ارزشیابی دبیران, مدیران و معاونان هنرستان

 

همچنین برای دریافت لیست تمام پیشنهادات ارزشیابی روی لینک زیر کلیک کنید:

 

لیست پیشنهادات ارزشیابی ویژه فرهنگیان


پیشنهاد ارزشیابی مدیر و معاون هنرستان

 تعداد صفحات: 18     کد محصول :7947      حجم فایل:43,33 KB      نوع فایل :rar 

 

 

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور مدیر و معاون هنرستان :

هفت پیشنهاد برای فرم ارزشیابی مدیر و معاون هنرستان -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه مدیر و معاون هنرستان که هر پیشنهاد 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود - بصورت ورد و قابل ویرایش - قیمت کل 7 پیشنهاد فقط 5900 تومان - تعداد صفحات کل پیشنهادات 17 صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

ردیف

نام پیشنهاد ارزشیابی

تعداد صفحات

فرمت

1

پیشنهادی ارزشیابی مدیریت کلاس درس

-

ورد قابل ویرایش

2

پیشنهادارزشیابی مدیر موفق و مدیر خلاق

-

ورد قابل ویرایش

3

پیشنهادات ارزشیابی برای کتابخانه های مدارس

-

ورد قابل ویرایش

4

طرحها و پیشنهادات در مورد ارتباط صحیح و کامل با دانش آموز هنرستانی

 

ورد قابل ویرایش

5

راهکارهای جذب دانش آموزان ممتاز به هنرستان

-

ورد قابل ویرایش

6

یشنهاد ارزشیابی رشته ی حسابداری در هنرستان

-

ورد قابل ویرایش

7

پیشنهادات ارزشیابی جلسات شورای معلمان هنرستا ن

 

ورد قابل ویرایش

8

تعداد کل صفحات

18

 


لینک دانلود:

پیشنهاد ارزشیابی مدیر و معاون هنرستان


پیشنهاد ارزشیابی مدیر و معاون هنرستان

 

همچنین برای دریافت لیست تمام پیشنهادات ارزشیابی روی لینک زیر کلیک کنید:

 

لیست پیشنهادات ارزشیابی ویژه فرهنگیان